Wyniki postępowania ofertowego – budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie pow. włodawskiego i chełmskiego

Dziękujemy wszystkim oferentom za złożenie ofert cenowych na budowę punktów aktywnego wypoczynku i rekreacji!

W dniu dzisiejszym dokonano otwarcia i oceny ofert.

W ramach części I (altany) oraz części III (boisko) zakończono postępowanie bez wyboru żadnej z ofert z uwagi na przekroczenie budżetu zadania w ramach projektu realizowanego na podstawie umowy nr 01531-6935-UM0332764/20.

Komunikat o wyniku postępowania_cz.1 altany

Komunikat o wyniku postępowania – cz. 3 boisko

Jednocześnie informujemy, że w dniu dzisiejszym opublikujemy ponownie zapytanie o cenę na altany i na boisko. Zapraszamy do składania ofert!

W ramach części II (place zabaw) wybrano wykonawcę zamówienia! Gratulujemy zwycięzcy!:)

Komunikat o wyniku postępowania – cz.2 place zabaw

Komunikat o wyniku postępowania – cz.2 place zabaw – uzupełniony

Wszyscy oferenci zaoferowali 5 lat gwarancji, wobec tego oferty zróżnicowała zaoferowana cena.


W dniu 22.07.2021r. Wykonawca wybrany do realizacji inwestycji dotyczącej budowy placów zabaw zrezygnował z podpisania umowy z Zamawiającym.

W związku z powyższym w dniu 22.07.2021r. zostanie opublikowane ponowne zapytanie o cenę na budowę placów zabaw.