Wyniki postępowania ofertowego na budowę altan rekreacyjnych

Dziękujemy wszystkim oferentom za przygotowanie i złożenie ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12.07.2021r. dotyczące budowy altan rekreacyjnych na terenie powiatu włodawskiego.

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie wpłynęły dwie oferty, spośród których najkorzystniejszą złożyła firma:

Usługi Stolarskie Marcin Szczęśniak z siedzibą w Spytkowicach – zaoferowana cena brutto: 243 171,00 zł.

Komunikat o wyniku postępowania ofertowego – altany