Wyniki postępowania ofertowego na budowę boiska

Dziękujemy wszystkim oferentom za przygotowanie i złożenie ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12.07.2021r. dotyczące budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z małą architekturą.

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie wpłynęły trzy oferty, spośród których najkorzystniejszą złożyła firma:

Sport Grupa Sp. z o.o., ul. Dźwigowa 24, 05-300 Mińsk Mazowiecki – zaoferowana cena brutto: 116 727,00 zł.

Komunikat o wyniku postępowania ofertowego – boisko