Wyniki postępowania ofertowego na budowę placów zabaw

Dziękujemy wszystkim oferentom za przygotowanie i złożenie ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 22.07.2021r. dotyczące budowy placów zabaw.

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie wpłynęła jedna oferta – oceniona jako prawidłowa:

Argon Klaudiusz Półtorak, ul. Grunwaldzka 121/86, 37-700 Przemyśl – zaoferowana cena brutto: 313 085,43 zł.

Komunikat_wybór wykonawcy_30.07.2021