Wyniki postępowania ofertowego – stacje naprawy rowerów

Dziękujemy wszystkim oferentom za przygotowanie i złożenie ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23.02.2023r. dotyczące  zakupu samoobsługowych stacji naprawy rowerów wraz z dostawą, montażem i przygotowaniem podłoża w miejscowościach Suszno, Okuninka, Suchawa, Lubień na terenie powiatu włodawskiego.

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie wpłynęły dwie prawidłowe oferty, spośród których najkorzystniejszą złożyła firma:

SPORT – BIKE, ul. Łodygowa 27, 03-687 Warszawa – zaoferowana cena brutto: 25 975,88 zł, długość okresu udzielonej gwarancji: 36 miesięcy.

Oferta zostaje wybrana do realizacji zamówienia z uwagi na najwyższą liczbę punktów.

komunikat o wyborze wykonawcy