Wyniki postępowania ofertowego – wykonanie materiałów promocyjnych w postaci siatki na zakupy, torby na zakupy z juty, butelki na wodę

Dziękujemy wszystkim oferentom za złożenie ofert cenowych na wykonanie materiałów promocyjnych w postaci siatki na zakupy, torby na zakupy z juty, butelki na wodę.

W określonym terminie składania ofert tj. do dnia 08.07.2021r. wpłynęło:

część 1: siatki na zakupy- 11 ofert
część 2: torby na zakupy z juty – 10 ofert
część 3: butelki na wodę – 10 ofert

W ramach oceny ofert w części 1, 2 i 3 wybrano wykonawców zdań według kryterium oceny ofert określonego w zapytaniu ofertowym (cena brutto).

Komunikat o wyborze wykonawcy zadania