Zapraszamy do udziału w projekcie „Współpraca szansą na rozwój obszarów wiejskich poprzez innowacje”

W imieniu organizatora Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Ziemi Kraśnickiej, Lokalną Grupą Działania Owocowy Szlak oraz Lokalną Grupą Działania Zielony Pierścień zapraszamy do udziału w projekcie: „Współpraca szansą na rozwój obszarów wiejskich poprzez innowacje”.

Celem operacji podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie innowacyjnych rozwiązań stymulujących rozwój obszarów wiejskich.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z terenu województwa lubelskiego:
przedstawicieli branży owocowo-warzywnej (producenci, przedsiębiorcy)
-przedstawicieli środowisk naukowych oraz
-innych potencjalnych interesariuszy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ( podmioty doradcze , konsumenci i ich organizacje, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje branżowe i międzybranżowe działające w obszarze łańcucha żywnościowego)

W ramach projektu planowana jest organizacja pięciu bezpłatnych seminarium z zakresu;
§ Funkcjonowanie, wsparcie oraz zasady aplikowania grup operacyjnych na rzecz innowacji w kontekście działania Współpraca (8 godzin dydaktycznych)
§ Budowa powiązań międzyinstytucjonalnych, formy powiązań partnerskich (zagadnienia prawno-organizacyjne, zasady zawiązywania konsorcjum) (8 godzin dydaktycznych)
§ Zasady rozliczeń finansowych w ramach konsorcjum (8 godzin dydaktycznych )
§ Badania naukowe oraz innowacyjne technologie dot. produkcji i przetwórstwa owocowo-warzywnego ( 8 godzin dydaktycznych)
§ Marketing dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ( 16 godzin dydaktycznych)

Cykl szkoleniowy rozpocznie się w dnia 12 czerwca 2018 roku , kolejne terminy zostaną podane w terminie późniejszym osobom zakwalifikowanym do projektu.

Miejsce odbywania seminarium: Mikołajówka 11, 23-250 Urzędów
Rekrutacja do projektu: Formularze zgłoszeniowe  należy przesyłać do dnia 28 maja 2018 roku na emaila: zacydrowani@interia.pl.

Informacje o projekcie :
Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru, www.zacydrowani.pl oraz pod numerem tel. 509 232 842 oraz parterów projektu:
Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, www.lgdkrasnik.pl,
Lokalna Grupa Działania Owocowy Szlak, www.owocowyszlak.pl,
Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścien www.zielonypierscien.eu

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Program

lgd-krasnik_A3_20180515_1500px-P