Zapraszamy lokalnych liderów do udziału w rekrutacji XI edycji Programu Liderzy PAFW

2b4f1439_large

W dniach 9 lutego-8 marca b.r. Fundacja Szkoła Liderów prowadzi nabór do XI edycji Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Do Programu zapraszamy liderki i liderów działających na rzecz rozwoju lokalnych środowisk, a przede wszystkim realizatorów projektów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Szukamy osób, które:

  •     prowadzą aktywną działalność na rzecz swojego środowiska lokalnego od min. 2 lat,
  •     dostrzegają potrzeby zmian w środowisku i angażują innych, by je przeprowadzić,
  •     chcą wzmacniać swoją pozycję, by skuteczniej zmieniać rzeczywistość,
  •     mają gotowość do pracy nad swoim rozwojem liderskim i planowania go,
  •     mają czas, by pracować systematycznie i wziąć udział we wszystkich  wydarzeniach  przewidzianych w Programie.

Co oferujemy i czego oczekujemy?

Zobacz dlaczego warto wziąć udział w Programie Liderzy PAFW i na czym on polega – opis programu.

Udział w Programie jest bezpłatny. Uczestnicy ponoszą wyłącznie koszty dojazdu do Warszawy na 4 szkolenia, inaugurację i zakończenie Programu (razem 6 podróży).

Osoby, które zakwalifikują się do Programu zobowiązują się do odbycia 12 spotkań z tutorem (odbywają się one w miejscu zamieszkania/działania lidera), uczestniczenia w spotkaniu inauguracyjnym, 4 zjazdach szkoleniowych, w wybranej wizycie studyjnej oraz Zlocie kończącym edycję.

Kalendarz XI edycji – sprawdź terminy szkoleń i spotkań.

Jak się zgłosić?

Rekrutacja do Programu jest dwuetapowa.

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji należy do 8 marca wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami (list motywacyjny, 2 rekomendacje, CV).

Na podstawie formularzy zaprosimy wybrane osoby na rozmowy rekrutacyjne.

Do XI edycji zostanie zakwalifikowanych 36 uczestników oraz 10 tutorów.

Kalendarz rekrutacji w 2015 roku:

8 marca – nabór formularzy zgłoszeniowych

30 marca – ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych na rozmowy

10-17 kwietnia – rozmowy rekrutacyjne (Warszawa, Kraków, Poznań)

25 maja – ogłoszenie wyników rekrutacji

Zapraszamy do kontaktu:

Paulina Książek i Agnieszka Szelągowska

e-mail: liderzy[at]szkola-liderow.pl

tel.: 510 078 760 lub 22/556 82 58 (w godz. 9:30-17:00)