Zapraszamy na konsultacje założeń LSR na lata 2023-2027

Zapraszamy mieszkańców gmin członkowskich LGD „Poleska Dolina Bugu” na spotkanie konsultacyjne dotyczące założeń strategii (LSR) na kolejny okres programowania 2023-2027.

Strategia o nazwie Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) wyznacza kierunki rozwoju gmin nią objętych przy wsparciu funduszy z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Obszar Lokalnej Grupy Działania „Poleska Dolina Bugu” obejmuje 8 gmin: Miasto Włodawa, Gmina Włodawa, Wyryki, Wola Uhruska, Stary Brus, Ruda-Huta, Hańsk, Hanna. Dzięki LSR na lata 2014-2020 samorząd, organizacje, przedsiębiorcy i mieszkańcy z tego terenu mieli do dyspozycji łącznie 9,6 mln zł środków na rozwój swojego obszaru, w tym infrastruktury publicznej oraz na wsparcie przedsiębiorczości.

Efekty zrealizowanych projektów dzięki Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Poleska Dolina Bugu” na lata 2014-2020 można zobaczyć na stronie internetowej LGD „Poleska Dolina Bugu”:

Projekty niekomercyjne – zobacz

Podjęcie działalności gospodarczej – zobacz

Rozwój firm – zobacz

Głos mieszkańców zabrany podczas konsultacji będzie punktem wyjścia w zadecydowaniu o tym, na jakie projekty przeznaczyć fundusze unijne w kolejnym okresie programowania 2023-2027.

Spotkanie zaplanowane jest na około 1,5 godziny, a uczestników czeka upominek-niespodzianka od organizatorów spotkania:)

Serdecznie zapraszamy!