Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania: organizacja wyjazdu studyjno-szkoleniowego do Chorwacji

W związku z planowaną realizacją projektu współpracy, zapraszamy do składania ofert na realizację usługi kompleksowej organizacji wyjazdu studyjno-szkoleniowego do Chorwacji.
Oferty posłużą ustaleniu wartości zamówienia.
Szczegółowa specyfikacja zadania znajduje się w opublikowanym poniżej zapytaniu ofertowym.
zapytanie ofertowe_wyjazd studyjno_szkoleniowy_Chorwacja
Oferty przyjmujemy na poniższym formularzu.
Formularz oferty_wyjazd studyjno-szkoleniowy Chorwacja