Zaproszenie na bezpłatne warsztaty na temat produktu i marki lokalnej

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnej „Szkole Rozwoju EKOMARKA”
organizowanej w ramach projektu „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Do udziału zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów, studentów i absolwentów wyższych uczelni oraz osoby prywatne – twórców, rękodzielników, nauczycieli, edukatorów, właścicieli gospodarstw ekologicznych, rolników w szczególności z gmin: Dołhobyczów, Mircze, Hrubieszów, Horodło, Dubienka, Dorohusk, Ruda Huta, Wola Uhruska, Włodawa, Hanna, Sławatycze, Kodeń, Terespol i okolic zainteresowanych rozwojem swojego regionu czy gospodarstwa w oparciu o potencjał obszarów Natura 2000: Zachodniowołyńska Dolina Bugu, Dolina Środkowego Bugu.

Celem Szkoły Rozwoju Ekomarka jest zdobycie konkretnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu: odkrywania wartości miejsca, potencjału jaki daje lokalne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, określania wizji i kierunków rozwoju konkretnego obszaru Natura2000; metod i narzędzi dotyczących odkrywania i prezentacji regionu, budowania współpracy lokalnej tj. questing, ekomuzeum, produkt lokalny, marka lokalna; rozwoju przedsiębiorczości lokalnej w oparciu o dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze regionu; wykorzystania potencjału regionu w celach edukacyjnych, zarobkowych lub/i społecznych; budowania marki regionu (miejsca), marki lokalnej.

W ramach Szkoły Rozwoju Ekomarka odbędą się trzy kilkudniowe spotkania w następujących terminach:
26-27.06.2015 – Natura 2000 jako potencjał i szansa rozwoju lokalnej społeczności
9-10.07.2015 – Warsztaty nt. produktu lokalnego, gospodarstw ekologicznych, dopłat
rolnośrodowiskowych
24-26.09.2015 – Budowanie ekomarki /produktu/marki lokalnej

Warunkiem uzyskania certyfikatu ukończenia Szkoły jest udział w 3 spotkaniach. Pierwsze spotkanie odbędzie się w Gospodarstwie Agroturystycznym „Zastronek” w Lisznej (Liszna 26, 21-515 Sławatycze) Uczestnikom zapewniamy materiały szkoleniowe, obiad oraz serwis kawowy, a przy wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby także nocleg.

*W celu zgłoszenia udziału w Szkole Rozwoju Ekomarka należy przesłać do 15.06.2015 formularz zgłoszeniowy wraz z kompletem dokumentów:
– drogą elektroniczną: e-mail: wojciechfundacja@gmail.com
– faksem: 12 631 57 30
– pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, ul. Czysta 17/4, 31-121 Kraków

Więcej informacji można uzyskać pod nr 12 631 57 31

Formularze dostępne są na stronie www.natura2000.fwie.pl w zakładce „Weź udział w Szkole”. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona. Kwalifikacja dokonywana będzie według regulaminu dostępnego na stronie www.natura2000.fwie.pl.

Program I modułu Szkoły Rozwoju Ekomarka Dolina Bugu

Program II modułu Szkoły Rozwoju Ekomarka Dolina Bugu

Program III modułu Szkoły Rozwoju Ekomarka Dolina Bugu