Zaproszenie na spotkanie Zespołu roboczego ds. LSR