Zapytanie o cenę dotyczące budowy altan rekreacyjnych

Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” zaprasza do złożenia ofert cenowych na budowę altan rekreacyjnych w miejscowościach Włodawa (22-200), Ujazdów (22-235), Skorodnica (22-244), Zahajki (22-205).

Termin realizacji inwestycji: 15.11.2021 r.

Termin składania ofert: 09.08.2021 r. godz. 12:00

Szczegóły w dokumentach opublikowanych poniżej:

Zapytanie o cenę_altany_03.08.2021

1. dokumentacja projektowa cz. 1

2. formularz ofertowy

3.oświadczenie o posiadaniu uprawnień

4.oświadczenie o posiadaniu doświadczenia

5.wzór umowy