Zapytanie o cenę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” zaprasza do złożenia ofert cenowych na: opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy obiektów małej infrastruktury turystyczno-sportowo-rekreacyjnej na obszarze gmin: Hanna, Hańsk, Ruda-Huta, Stary Brus, Włodawa (wiejska
i miejska), Wola Uhruska, Wyryki.

zapytanie o cenę_31.08.2020

Formularz ofertowy