Zapytanie ofertowe – budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie pow. włodawskiego i chełmskiego

W związku z realizacją projektu pn. „Sieć punktów aktywnego wypoczynku i rekreacji” współfinansowanego ze środków EFRROW w ramach Poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” zaprasza do składania ofert cenowych na budowę punktów aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Zadanie podzielone jest na części:

  1. budowa 4 altan rekreacyjnych z małą architekturą
  2. budowa 6 placów zabaw
  3. budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej

Termin realizacji zamówienia: 15.11.2021r.

Termin składania ofert: 02.07.2021r. godz. 12:00 (decyduje data wpływu). 

Termin składania ofert wydłużono do 08.07.2021r. godz. 12:00.

Szczegóły w dokumentach opublikowanych poniżej:

Zapytanie ofertowe – pobierz

Załączniki do zapytania ofertowego:

1. dokumentacja projektowa cz. 1

2. dokumentacja projektowa cz. 2

3. dokumentacja projektowa cz. 3

4. formularz ofertowy

5.oświadczenie o posiadaniu uprawnień

6.oświadczenie o posiadaniu doświadczenia

7.formularz umowy


W związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego dotyczącymi opublikowanego w dniu 17.06.2021r. zapytania o cenę, przekazujemy Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytania i odpowiedzi_budowa punktów aktywnego wypoczynku i rekreacaji_30.06.2021

Pytania i odpowiedzi_budowa punktów aktywnego wypoczynku i rekreacaji_06.07.2021

Jednocześnie informujemy, ze wydłużamy termin składania ofert do dnia 08.07.2021r. do godz. 12:00. Decyduje data wpływu oferty.

Wydłużenie terminu składania ofert_budowa punktów aktywnego wypoczynku i rekreacji_30.06.2021