Zawiadomienie o rekrutacji na wyjazd studyjny do Portugalii dla członków Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w terminie 23-27.10.2022 r.

Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem LGD „PROMENADA S 12”, Stowarzyszeniem LGD „Dolina Giełczwi” oraz Stowarzyszeniem LGD „Ziemia Zamojska” organizuje wyjazd studyjny do Portugalii w terminie 23-27.10.2022 r. w ramach projektu współpracy pod tytułem: „Dobre praktyki w zakresie turystyki”, współfinansowanego w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wyjazd studyjny do Portugalii jest organizowany dla członków Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”.

Sposób składania zgłoszeń:

Członek, który wyrazi chęć udziału ww. wyjeździe  dokonuje zgłoszenia poprzez wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego (do pobrania poniżej). Zgłoszenie dokonuje się poprzez:

  • przesłanie skanu wypełnionego i podpisanego formularza na adres poczty elektronicznej Stowarzyszenia: poleskadolinabugu@poczta.fm, lub
  • złożenie formularza w postaci papierowej do siedziby Biura Stowarzyszenia: Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa (rejestracja wg daty i godziny wpływu).

Termin składania zgłoszeń: 29.09.2022 r. godz. 15:00.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji na wyjazd studyjny do Portugalii w terminie 23-27.10.2022 r.