ANKIETY MONITORUJĄCE

Zgodnie z zapisami umowy o przyznaniu pomocy, każdy Beneficjent który zrealizował projekt dofinansowany ze środków PROW 2014-2020 w ramach Poddziałania 19.2 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania jest zobowiązany do złożenia dokumentów sprawozdawczych i monitorujących, zarówno do Instytucji Wdrażającej (Urząd Marszałkowski) jak i do Lokalnej Grupy Działania. Obowiązki sprawozdawczo-monitorujące dla beneficjentów projektów z zakresu rozwoju przedsiębiorczości … Czytaj dalej ANKIETY MONITORUJĄCE