INTERPRETACJE PODATKOWE

Beneficjent, który wykazał podatek VAT w kosztach kwalifikowalnych operacji, jest zobowiązany dołączyć do wniosku o płatność indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego. Obowiązek ten dotyczy podmiotów, które  widnieją w bazie podatników podatku VAT. Wykaz podatników VAT – wyszukiwarka (podatki.gov.pl) Jeżeli podmiot nie widnieje w bazie jako zarejestrowany podatnik podatku VAT – nie musi występować o indywidualną … Czytaj dalej INTERPRETACJE PODATKOWE