INTERPRETACJE PODATKOWE

Beneficjent, który wykazał podatek VAT w kosztach kwalifikowalnych operacji, jest zobowiązany dołączyć do wniosku o płatność indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego. Obowiązek ten dotyczy podmiotów, które  widnieją w bazie podatników podatku VAT.

Wykaz podatników VAT – wyszukiwarka (podatki.gov.pl)

Jeżeli podmiot nie widnieje w bazie jako zarejestrowany podatnik podatku VAT – nie musi występować o indywidualną interpretację podatkową.

Uwaga! Z obowiązku przedłożenia do wniosku o płatność indywidualnej interpretacji podatkowej zwolnieni są beneficjenci premii na podjęcie działalności gospodarczej.

Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego składa się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 40 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, w tym formularz wniosku znajdują się na stronie Krajowej Informacji Podatkowej pod adresem http://www.kis.gov.pl/zalatwianie-spraw/wydawanie-interpretacji

Uwaga! Oczekiwanie na wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej może potrwać do 3 m-cy, dlatego zalecamy złożenie wniosku o wydanie interpretacji odpowiednio wcześniej.