INTERPRETACJE PODATKOWE

Beneficjent, który wykazał podatek VAT w kosztach kwalifikowalnych operacji jest zobowiązany dołączyć do wniosku o płatność indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego.
Uwaga! Z obowiązku przedłożenia do wniosku o płatność indywidualnej interpretacji podatkowej zwolnieni są beneficjenci premii na podjęcie działalności gospodarczej.
Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego składa się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 40 zł.
Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, w tym formularz wniosku znajdują się na stronie Krajowej Informacji Podatkowej pod adresem http://www.kis.gov.pl/zalatwianie-spraw/wydawanie-interpretacji
Uwaga! Oczekiwanie na wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej może potrwać do 3 m-cy, dlatego zalecamy złożenie wniosku o wydanie interpretacji odpowiednio wcześniej.