Ankiety – ewaluacja LSR

 


W związku z prowadzonym na bieżąco monitoringiem i ewaluacją wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania zwracamy się do Państwa (osób, które miały z nami kontakt, mieszkańców obszaru LSR, lokalnych przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organizacji społecznych) z prośbą o wypełnienie krótkiej anonimowej ankiety

Ankieta  – ewaluacja LSR i LGD


Osoby, które korzystały z doradztwa w Biurze LGD – telefonicznego lub e-mailowego – prosimy o wypełnienie krótkiej anonimowej ankiety dotyczącej oceny jakości i efektywności udzielonego doradztwa

Ankieta – ocena doradztwa