Ankiety

W związku z koniecznością monitorowania i ewaluacji wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania zwracamy się do Państwa (osób, które miały z nami kontakt, mieszkańców obszaru LSR, lokalnych przedsiębiorców, samorządów i organizacji społecznych) z prośbą o wypełnienie krótkiej anonimowej ankiety (Ankieta 1)

Ankieta 1 – ewaluacja LSR i LGD

 

 

Osoby, które korzystały z doradztwa w Biurze LGD – telefonicznego lub e-mailowego – prosimy o wypełnienie krótkiej anonimowej ankiety dotyczącej oceny jakości i efektywności udzielonego doradztwa (Ankieta 2)

Ankieta 2 – ocena doradztwa