Współpraca-REKREACJA

LGD Poleska Dolina Bugu wraz z LGD Promenada S12 (Lider Partnerstwa) oraz LGD Dolina Giełczwi i LGD Ziemia Zamojska kontynuuje realizację projektu współpracy pn. „Sieć punktów aktywnego wypoczynku i rekreacji”.

Na mocy podpisanej z Zarządem Województwa Lubelskiego w dniu 01.07.2021r. umowy o przyznaniu pomocy, projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane efekty realizacji projektu: liczba wydanych publikacji 2750, liczba wykonanych gadżetów/materiałów promocyjnych 520, liczba osób korzystających z nowo powstałych/wyremontowanych/doposażonych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej sprzyjającej integracji i aktywacji społecznej 6000, liczba osób korzystających z sieciowych obiektów turystyczno-rekreacyjnych 5000.

Realizacja projektu planowana jest w 2021r.


LGD Poleska Dolina Bugu wraz z LGD Promenada S12 (Lider Partnerstwa) oraz LGD Dolina Giełczwi i LGD Ziemia Zamojska realizuje projekt współpracy pn. „Sieć punktów aktywnego wypoczynku i rekreacji”.

Na mocy podpisanej z Zarządem Województwa Lubelskiego w dniu 21.07.2020r. umowy o przyznaniu pomocy, projekt uzyskał dofinansowanie etapu przygotowawczego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt dotyczy budowy 31 punktów aktywnego wypoczynku i rekreacji na obszarze 28 gmin województwa lubelskiego, wydania broszury „Gry i zabawy podwórkowe” oraz materiałów promocyjnych.

Pierwszy etap projektu dotyczy przygotowania dokumentacji technicznej. Partnerami przygotowawczego etapu projektu są: LGD Promenada S12, LGD Dolina Giełczwi oraz LGD Poleska Dolina Bugu.

Celem etapu przygotowawczego projektu jest: Przygotowanie do realizacji inwestycyjnego projektu współpracy w zakresie rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na obszarze partnerskich LGD poprzez opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Realizacja części inwestycyjnej projektu zaplanowana jest na 2021 rok.