Współpraca – PRZYRODA

 logo_projekt wspołpracy

LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” (partner polski, lider partnerstwa) z siedzibą w Okunince, LGD „Polesie” (polski partner) z siedzibą w Cycowie, LGD „Bura” (partner chorwacki) z siedzibą w Maslenica realizują projekt współpracy międzynarodowej pn. „Rozwój zrównoważonej turystyki przyrodniczej na przykładzie Chorwacji” w ramach działania/poddziałania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER/19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Cel główny: wzrost wiedzy z zakresu rozwoju zrównoważonej turystyki w oparciu o zasoby przyrodnicze na przykładzie dobrych praktyk z Chorwacji oraz promocja turystyki opartej o zasoby przyrodnicze dzięki wydanym materiałom promocyjnym oraz ich dystrybucji.

Zadania projektu:

  • wydanie materiałów informacyjno- promocyjnych (wydanie kieszonkowych map turystycznych w polskiej i angielskiej wersji oraz pocztówek prezentujących miejsca atrakcyjnie turystycznie);
  • dystrybucja materiałów informacyjno – promocyjnych w Porcie Lotniczym Lublin oraz w punktach informacji turystycznej w Lublinie;
  • wizyta studyjno – szkoleniowa w Chorwacji w celu zapoznania się z dobrymi praktykami z branży turystycznej w regionie Dalmacja;
  • szkolenie dla przedstawicieli polskich LGD dotyczące zarządzania ruchem turystycznym w regionie Dalmacji;

Termin realizacji projektu: I połowa 2019 r.

Aktualności

W dniu 14.02.2019 r. przedstawiciele LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” oraz LGD „Polesie” podpisali z przedstawicielami Zarządu Województwa Lubelskiego umowę o przyznaniu pomocy na realizację międzynarodowego projektu współpracy pt. „Rozwój zrównoważonej turystyki przyrodniczej na przykładzie Chorwacji”. Zagranicznym partnerem projektu jest LAG „Bura” z Chorwacji. Projekt będzie realizowany w I połowie 2019r. Przewiduje on zorganizowanie wyjazdu studyjno-szkoleniowego do Chorwacji, mającego na celu przybliżenie dobrych praktyk z zakresu rozwoju turystyki zrównoważonej w oparciu o zasoby przyrodnicze. Podczas wizyty w regionie Dalmacji Centralnej LAG „Bura” przeprowadzi szkolenie w swojej siedzibie dla przedstawicieli polskich Partnerów projektu. W ramach promocji turystyki przyrodniczej wydane zostaną kieszonkowe dwujęzyczne mapy turystyczne oraz pocztówki promujące obszar polskich partnerskich LGD przeznaczone do nieodpłatnej dystrybucji.

LGD „Poleska Dolina Bugu” – Lider Partnerstwa – dziękuje Partnerom projektu LGD „Polesie oraz LAG „Bura” za zaangażowanie we wspólne opracowywanie założeń projektu oraz dokumentacji projektowej.