Projekt współpracy – PRZYRODA

 logo_projekt wspołpracy

LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” (partner polski, lider partnerstwa) z siedzibą w Okunince, LGD „Polesie” (polski partner) z siedzibą w Cycowie, LGD „Bura” (partner chorwacki) z siedzibą w Maslenica realizują projekt współpracy międzynarodowej pn. „Rozwój zrównoważonej turystyki przyrodniczej na przykładzie Chorwacji” w ramach działania/poddziałania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER/19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Cel główny: wzrost wiedzy z zakresu rozwoju zrównoważonej turystyki w oparciu o zasoby przyrodnicze na przykładzie dobrych praktyk z Chorwacji oraz promocja turystyki opartej o zasoby przyrodnicze dzięki wydanym materiałom promocyjnym oraz ich dystrybucji.

Zadania projektu:

  • wydanie materiałów informacyjno- promocyjnych (wydanie kieszonkowych map turystycznych w polskiej i angielskiej wersji oraz pocztówek prezentujących miejsca atrakcyjnie turystycznie);
  • dystrybucja materiałów informacyjno – promocyjnych w Porcie Lotniczym Lublin oraz w punktach informacji turystycznej w Lublinie;
  • wizyta studyjno – szkoleniowa w Chorwacji w celu zapoznania się z dobrymi praktykami z branży turystycznej w regionie Dalmacja;
  • szkolenie dla przedstawicieli polskich LGD dotyczące zarządzania ruchem turystycznym w regionie Dalmacji;

Termin realizacji projektu: I połowa 2019 r.

PL_HR

Aktualności

Fotorelacja z wizyty studyjno – szkoleniowej
w Chorwacji

W dniach 22-28.05.2019 r. członkowie oraz pracownicy LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Polesie” uczestniczyli w wyjeździe studyjno – szkoleniowym do Chorwacji w ramach międzynarodowego projektu współpracy pn. „Rozwój zrównoważonej turystyki przyrodniczej na przykładzie Chorwacji”.

 Pierwszego dnia pobytu w Chorwacji uczestnicy wyjazdu wzięli udział w szkoleniu zorganizowanym przez LAG „Bura” (partner projektu) w siedzibie LGD w Maslenicy. Szkolenie dotyczyło zarządzania ruchem turystycznym w rejonie Dalmacji. Wystąpienie przedstawiciela Organizacji Turystycznej ze Starigradu, przedstawiciela firmy organizującej aktywny wypoczynek Riva Rafting Centar, przedstawiciela Organizacji Turystycznej w Jasenicach oraz pracownika LAG „Bura” podniosły wiedzę uczestników z zakresu rozwoju zrównoważonej turystyki w oparciu o zasoby przyrodnicze na przykładzie dobrych praktyk z regionu Dalmacji. Podczas wyjazdu uczestnicy wzięli udział w wizytach studyjnych, podczas których mogli zapoznać się z dobrymi praktykami z branży turystycznej w regionie. Odwiedzono gospodarstwo w stylu starych kamiennych domów (tzw. old stone houses) Agroturizam Odzaovic, które oferuje tradycyjne posiłki kuchni  lokalnej, noclegi, sprzedaż produktów lokalnych (oliwa z oliwek, wino, rakija) oraz możliwość zwiedzenia muzeum rodziny. Gospodarz opowiedział o potencjale turystycznym jaki kryje się w ponownym wykorzystaniu starych kamiennych domów w Chorwacji, które są odnawiane i udostępniane pod usługi dla turystów. Następnie uczestnicy mieli okazję spotkać się w Zadarze przedstawicielami LAG „Mareta”.  Podczas spotkania omówiono sposoby promocji mikroregionu przez lokalnych działaczy oraz sposoby na przedłużenie sezonu turystycznego poprzez rozwijanie nowatorskich form rekreacji, typu  škraping i rafting.

W kolejnym dniu wyjazdu uczestnicy spotkali się z przedstawicielem Parku Narodowego Paklenica, podczas którego rozmawiano na temat udostępniania zasobów przyrodniczych parku narodowego w celach turystycznych. Uczestnikom wyjazdu zostały zaprezentowane walory turystyczne regionu na przykładzie trasy prowadzącej przez Park Paklenica.  Po południu uczestnicy mieli okazję poznać historię zabytkowej części Zadaru, stolicy regionu Dalmacja, podczas jej zwiedzania z lokalnym przewodnikiem.

Następnego dnia uczestnicy odbyli wizytę studyjną w kanionie rzeki Zarmanja, podczas której zaprezentowano sposoby wykorzystania rzeki w celach turystycznych na przykładzie rejsu statkiem po ww. rzece. Podczas rejsu przedstawiciel firmy Riva Rafting Centar zaprezentował walory i potencjał rzeki oraz różnorodne formy jego wykorzystania w celach turystycznych – rejsy statkiem, spływy kajakowe, rafting, wspinaczka górska, trekking górski, off-road czy jazda konna.  Kolejna wizyta odbyła się w stylizowanym gospodarstwie agroturystycznym (typu stary kamienny dom ) Mićanowi Dvori należącym do grupy Riva Rafting Centar, w którym właściciel zapoznał uczestników z historią firmy oraz szansami i możliwościami na dalszy rozwój firmy zgodnie z zasadą zrównoważonego biznesu. Wieczorem uczestnicy wrócili do Zadaru w celu skorzystania z jednej z ważniejszej ofert turystycznych miasta – rejsu statkiem wzdłuż wybrzeża. Organizacja wieczornych rejsów jest pomysłem na maksymalne wykorzystania potencjału turystycznego miasta.

Ostatniego dnia wyjazdu miała miejsce wizyta studyjna w Parku Narodowym Jezior Plitwickich. Podczas pokonywania jednej ze ścieżek turystycznych parku, przewodnik zaprezentował sposób turystycznego zagospodarowania jezior oraz jaskiń, a także omówił zrównoważony sposób zarządzania ruchem turystycznym w parku, w szczególności poprzez regulację liczby wejść oraz restrykcyjnie wyznaczone zasady dotyczące zwiedzania parku.

Realizacja zadania przyczyniła się do wzrostu wiedzy uczestników wizyty studyjno-szkoleniowej z zakresu rozwoju zrównoważonej turystyki przyrodniczej na przykładzie dobrych praktyk z Chorwacji.

Dziękujemy Partnerom LGD „Polesie” (PL) oraz LAG „Bura” za współpracę w realizacji projektu!


W dniu 14.02.2019 r. przedstawiciele LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” oraz LGD „Polesie” podpisali z przedstawicielami Zarządu Województwa Lubelskiego umowę o przyznaniu pomocy na realizację międzynarodowego projektu współpracy pt. „Rozwój zrównoważonej turystyki przyrodniczej na przykładzie Chorwacji”. Zagranicznym partnerem projektu jest LAG „Bura” z Chorwacji. Projekt będzie realizowany w I połowie 2019r. Przewiduje on zorganizowanie wyjazdu studyjno-szkoleniowego do Chorwacji, mającego na celu przybliżenie dobrych praktyk z zakresu rozwoju turystyki zrównoważonej w oparciu o zasoby przyrodnicze. Podczas wizyty w regionie Dalmacji Centralnej LAG „Bura” przeprowadzi szkolenie w swojej siedzibie dla przedstawicieli polskich Partnerów projektu. W ramach promocji turystyki przyrodniczej wydane zostaną kieszonkowe dwujęzyczne mapy turystyczne oraz pocztówki promujące obszar polskich partnerskich LGD przeznaczone do nieodpłatnej dystrybucji.

LGD „Poleska Dolina Bugu” – Lider Partnerstwa – dziękuje Partnerom projektu LGD „Polesie oraz LAG „Bura” za zaangażowanie we wspólne opracowywanie założeń projektu oraz dokumentacji projektowej.

 Ue