Dołącz do nas

LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” otwarta jest na nowych członków. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać:

  • osoba fizyczna, która spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach oraz złoży deklarację członkowską do biura LGD,
  • osoba prawna działająca przez swojego przedstawiciela, która złoży deklarację członkowską, podpisaną przez osoby uprawnione do reprezentacji zgodnie z wpisem do KRS, załączy kopię/wydruk wpisu do KRS oraz uchwałę organu o przystąpieniu do LGD.

Deklaracje członkowskie dla osób fizycznych: pobierz

Deklaracje członkowskie dla osób prawnych: pobierz

Oświadczenie do deklaracji członkowskiej w sprawie zmiany przedstawiciela osoby prawnej: pobierz


Nr rachunku bankowego do dokonywania wpłat składki członkowskiej:

Santander Bank Polska 22 1500 1373 1213 7004 4594 0000

Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”
ul. Leśniczówka 1, Okuninka
22-200 Włodawa

Składka członkowska dla osób fizycznych oraz osób prawnych sektora gospodarczego i społecznego (spółki prawa handlowego, stowarzyszenia, ośrodki kultury, parafie) wynosi 20,00 zł/rok.