Współpraca – REKREACJA II

Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” oraz Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Giełczwi” z siedzibą w Bystrzejowicach Drugich realizują projekt współpracy pod nazwą  „Rekreacja i atrakcja” (akronim REA).

Cel projektu: rozwijanie oferty turystyczno – rekreacyjnej obszarów wiejskich poprzez utworzenie i promocję nowych, proekologicznych atrakcji oraz miejsc spędzania wolnego czasu dla mieszkańców i turystów.

 

Projekt przewiduje zadania:

  • zakup i montaż 6 kręgielni plenerowych na terenie LGD „Poleska Dolina Bugu”

  • budowa altany rekreacyjnej na terenie LGD „Poleska Dolina Bugu”

  • wykonanie 4 antysmogowych murali na terenie LGD „Dolina Giełczwi”

  • konkursy fotograficzne dla mieszkańców obszaru LGD „Poleska Dolina Bugu” i LGD „Dolina Giełczwi”

Czas realizacji projektu: sierpień – listopad 2023 r.


Aktualności:

W dniu 04.08.2023 r. w Lublinie przedstawiciele partnerskich LGD podpisali z przedstawicielami Zarządu Województwa Lubelskiego umowę o przyznaniu pomocy na realizację projektu współpracy pn. „Rekreacja i atrakcja” (akronim REA). Umowa przewiduje realizację zadań, które umożliwią osiągnięcie celu projektu: rozwijanie oferty turystyczno – rekreacyjnej obszarów wiejskich poprzez utworzenie i promocję nowych, proekologicznych atrakcji oraz miejsc spędzania wolnego czasu dla mieszkańców i turystów.