Współpraca – REKREACJA II

 

Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” oraz Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Giełczwi” z siedzibą w Bystrzejowicach Drugich realizują projekt współpracy pod nazwą  „Rekreacja i atrakcja” (akronim REA).

Cel projektu: rozwijanie oferty turystyczno – rekreacyjnej obszarów wiejskich poprzez utworzenie i promocję nowych, proekologicznych atrakcji oraz miejsc spędzania wolnego czasu dla mieszkańców i turystów.

Projekt przewiduje zadania:

  • zakup i montaż 6 kręgielni plenerowych na terenie LGD „Poleska Dolina Bugu”

  • budowa altany rekreacyjnej na terenie LGD „Poleska Dolina Bugu”

  • wykonanie 4 antysmogowych murali na terenie LGD „Dolina Giełczwi”

  • konkursy fotograficzne dla mieszkańców obszaru LGD „Poleska Dolina Bugu” i LGD „Dolina Giełczwi”

Czas realizacji projektu: sierpień – listopad 2023 r.


Aktualności:

Z przyjemnością przedstawiamy efekty naszego projektu pn. „Poleska Dolina Bugu w muralach zaklęta” – osiem murali, które powstały na obszarze LGD „Poleska Dolina Bugu”.

Prezes Stowarzyszenia Magdalena Oniszczuk w imieniu Zarządu oraz pracowników Biura LGD dziękuje samorządom za niezawodną współpracę przy realizacji projektu, dzięki której w każdej gminie powstał nowy mural. Podziękowania należą się również firmie Live Media Crew, która wykonała na nasze zlecenie te piękne murale. Mamy nadzieję, że nowe atrakcję długo będą „cieszyły oko” mieszkańców i turystów oraz promowały lokalne dziedzictwo.

Zapraszamy do obejrzenia naszej muralowej galerii, a także do zobaczenia murali na żywo!

____________

Operacja własna pn. „Poleska Dolina Bugu w muralach zaklęta”  jest współfinansowana ze środków EFRROW w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.


Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „Nowe atrakcje w Poleskiej Dolinie Bugu”

Konkurs fotograficzny jest zwieńczeniem naszych działań w kierunku powstania nowych atrakcji na terenie LGD „Poleska Dolina Bugu”. I tak oto oddajemy do Państwa dyspozycji sześć kręgielni plenerowych pod chmurką oraz altanę rekreacyjną, z których można korzystać już od pewnego czasu. Chcemy, by wieść o nowych miejscach rekreacji dotarła do jak najszerszego grona mieszkańców. Chcemy zachęcać mieszkańców do korzystania z nowych atrakcji, a przy tym wszystkim chcemy promować obszar naszego działania. Stąd konkurs dla Państwa, do udziału, w którym serdecznie zachęcamy!

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody: karty podarunkowe o wartości 500 zł do sieci sklepów Decathlon. Jedna nagroda zostanie przeznaczona osobie, której fotografia zostanie wybrana w wyniku głosowania internautów na Facebook’ u, druga nagroda osobie, której fotografia zostanie wybrana przez jury konkursowe LGD.

By wziąć udział w konkursie należy wykonać i przesłać 1 fotografię prezentującą wybraną kręgielnię plenerową lub altanę rekreacyjną wykonaną na zlecenie LGD „Poleska Dolina Bugu” wraz formularzem zgłoszeniowym na adres: poleskadolinabugu@poczta.fm. Inwencja twórcza  dozwolona oraz dowolna.

Gdzie znajdują się kręgielnie plenerowe już wiadomo, a odnalezienie miejsca, w którym stoi nowopowstała altana zostawiamy dla Państwa :)

W konkursie mogą wziąć udział pełnoletni mieszkańcy obszaru LGD „Poleska Dolina Bugu”, który tworzą: miasto Włodawa, gmina wiejska Włodawa, Hanna, Wyryki, Stary Brus, Hańsk, Wola Uhruska, Ruda-Huta.

Termin przesyłania fotografii: do 19 listopada 2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: do 27 listopada 2023 r.

Więcej informacji o konkursie dostępnych w Regulaminie konkursu fotograficznego.

Regulamin konkursu fotograficznego: pobierz

Formularz zgłoszeniowy: pobierz

Kręgielnie plenerowe oraz altana rekreacyjna powstały w ramach realizacji projektu współpracy „Rekreacja i atrakcja” realizowanego w partnerstwie z LGD Dolina Giełczwi. Projekt ten jest współfinansowany z EFRROW w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020.

 


Miło nam poinformować, że z końcem października 2023 r. została odebrana nasza ostatnia inwestycja w ramach projektu pn. „Rekreacja i atrakcja” – altana rekreacyjna w Okunince, usytuowana przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Krokodyl”. Altana jest ogólnodostępna oraz przeznaczona do nieodpłatnego korzystania, do czego mieszkańców obszaru Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” serdecznie zapraszamy.

 


We wrześniu 2023 r. obszar LGD „Poleska Dolina Bugu” stał się bogatszy o nowe atrakcje. Zakończyliśmy montaż 6 kręgielni plenerowych, z których Mieszkańcy mogą już korzystać. Zagrać w kręgle pod chmurką, które są zupełną nowością na obszarze LGD, można: we Włodawie przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji za Orlikiem, w Hannie przy Orliku przy szkole, w Starym Brusie w centrum miejscowości, w Woli Uhruskiej przy kąpielisku Pompka, w Rudzie-Hucie przy Orliku oraz w Hańsku również przy Orliku. Zapraszamy do korzystania z nowej infrastruktury oraz życzymy dobrej zabawy! Koszt inwestycji wyniósł 156 013,20 zł.

Projekt uzyskał dofinansowanie  ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


W dniu 04.08.2023 r. w Lublinie przedstawiciele partnerskich LGD podpisali z przedstawicielami Zarządu Województwa Lubelskiego umowę o przyznaniu pomocy na realizację projektu współpracy pn. „Rekreacja i atrakcja” (akronim REA). Umowa przewiduje realizację zadań, które umożliwią osiągnięcie celu projektu: rozwijanie oferty turystyczno – rekreacyjnej obszarów wiejskich poprzez utworzenie i promocję nowych, proekologicznych atrakcji oraz miejsc spędzania wolnego czasu dla mieszkańców i turystów.
Projekt uzyskał dofinansowanie  ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.