Dokumenty

Statut Stowarzyszenia Poleska Dolina Bugu_15.06.2018

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych w 2018 r.

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych w 2016r. i 2017r.

Umowa ramowa_Poleska Dolina Bugu_18.05.2016

Aneks nr 1 do Umowy Ramowej_01.08.2016

Aneks nr 2 do Umowy Ramowej_17.10.2016

Aneks nr 3 do Umowy Ramowej_12.06.2017

Aneks nr 4 do Umowy Ramowej_21.02.2018 r.

Aneks nr 5 do Umowy Ramowej_23.07.2018 r.

Aneks nr 6 do Umowy ramowej_31.01.2019 r.

Aneks nr 7 do Umowy ramowej_23.07.2019 r.

7. LSR_Poleska Dolina Bugu_03.07.2019 r.

V_Harmonogram_22.01. 2019

Regulamin Pracy Rady Poleska Dolina Bugu_13.01.2017

IV_Plan szkoleń pracowników i Członków Rady_10.10.2018

II_Opis stanowiska pracy_Dyrektor Biura_31.05.2016

II_Opis stanowiska pracy_ Specjalista ds. koordynacji_projektów_31.05.2016

II_Opis stanowiska pracy_Specjalista ds. administracji i promocji_31.05.2016

II_Opis stanowiska pracy_Księgowy_31.05.2016