LEADER 2007-2013

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” wdrażała oś IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w latach 2009-2015.

Wszelkie informacje na temat realizacji tego projektu znajdują się na archiwalnej stronie LGD:

http://www.archiwum.dolina-bugu.pl/