Szkolenia przed naborem wniosków

Szkolenie przed naborem-1
SZKOLENIE PRZED NABORAMI WNIOSKÓW
NR 2/2017, 3/2017 i 4/2017

(27.11.-11.12.2017)
W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków o przyznanie pomocy na podjęcie działalności gospodarczej (nabór nr 2/2017), rozwijanie działalności gospodarczej (nabór 3/2017) oraz rozwój przedsiębiorczości związanej z turystyką, zapraszamy wnioskodawców na bezpłatne szkolenie z zakresu zasad ubiegania się o dofinansowanie w LGD „Poleska Dolina Bugu”.
Termin szkolenia: 20.11.2017r., godz. 12:00 – 15:00
Miejsce szkolenia: siedziba LGD Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w Okunince XIII-1, 22-200 Włodawa
Szkolenie skierowane jest do osób, które są uprawnione do ubiegania się o  dofinansowanie, tj.:
w ramach naboru 2/2017:
osoby z grup defaworyzowanych wskazanych w LSR:
1)    osoby długotrwale bezrobotne (tj. pozostające bez pracy łącznie przez co najmniej 12 m-cy w ciągu 2 lat wstecz od dnia złożenia wniosku do LGD),
2)    osoby młode 18-35 lat,
3)    osoby w wieku 50+,
4)    kobiety zamieszkałe na obszarze gmin wiejskich objętych LSR.
w ramach naboru 3/2017 i 4/2017:
przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą przez min 365 dni w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku w naborze, wykonujący działalność gospodarczą na obszarze LSR Stowarzyszenia „Polska Dolina Bugu” (gmina Włodawa miejska, gmina Włodawa wiejska, Wola Uhruska, Hansk, Ruda-Huta,  Wyryki, Hanna i Stary Brus).
Przypominamy, że za udział wnioskodawcy w szkoleniu należą się 2 pkt. w ocenie projektu według lokalnych kryteriów wyboru.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


 SZKOLENIE PRZED NABOREM WNIOSKÓW NR 1/2017
(20.02.-06.03.2017)
W związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy na podjęcie działalności gospodarczej (nabór nr 1/2017), zapraszamy wnioskodawców na szkolenie z zakresu zasad ubiegania się o dofinansowanie w LGD „Poleska Dolina Bugu”.
Szkolenie skierowane jest do osób, które są uprawnione do aplikowania o premię na podjęcie działalności gospodarczej, tj. do osób z grup defaworyzowanych wskazanych w LSR:
1)    osoby długotrwale bezrobotne (tj. pozostające bez pracy łącznie przez co najmniej 12 m-cy w ciągu 2 lat wstecz od dnia złożenia wniosku do LGD),
2)    osoby młode 18-35 lat,
3)    osoby w wieku 50+,
4)    kobiety zamieszkałe na obszarze gmin wiejskich objętych LSR.
Przypominamy, że za udział wnioskodawcy w szkoleniu należą się 2 pkt. w ocenie projektu według lokalnych kryteriów wyboru. Osoby, które uczestniczyły w szkoleniach organizowanych przez LGD w okresie IX-X 2016 r. będą miały uznane punkty w ocenie projektu za udział wnioskodawcy w szkoleniu.
Szkolenie odbędzie się w dniu 10.02.2017 r. (piątek) w godz. 10:00-13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa

Program szkolenia:

 • 10:00-10:10 –     otwarcie spotkania, prezentacja tematu i programu spotkania,
 • 10:10-10:25 –    krótka prezentacja Lokalnej Grupy Działania i poddziałania 19.2 PROW 2014-2020,
 • 10:25-10.40 –     omówienie procedury naboru wniosków w Lokalnej Grupie Działania,
 • 10:40-10.50 –     przerwa kawowa,
 • 10:50-12:00 –     premie na podjęcie działalności gospodarczej – warunki przyznania    dofinansowania, zobowiązania beneficjenta, rozliczanie projektu
 • 12:00-12:10 –    przerwa kawowa
 • 12:10-13:00 –     zasady wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
 • 13:00     –     zakończenie szkolenia

Informujemy, że w dniach od 22 września do 7 października 2016 r. LGD „Poleska Dolina Bugu” przeprowadzi spotkania informacyjno-szkoleniowe w każdej gminie należącej do Lokalnej Grupy Działania.

Spotkania mają charakter otwarty i bezpłatny. Skierowane są do osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej, przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem swojej firmy, organizacji zainteresowanych doposażeniem zespołów artystycznych oraz pracowników urzędów gmin i gminnych/miejskich instytucji kultury planujących składanie wniosków do LGD.

Program szkolenia:

10:00-10:10 – otwarcie spotkania, prezentacja tematu i programu spotkania,
10:10-10:25 – krótka prezentacja Lokalnej Grupy Działania i poddziałania 19.2 PROW 2014-2020,
10:25-10.40 – omówienie procedury naboru wniosków w LGD,
10:40-10.50 – przerwa kawowa,
10:50-11:45 – premie na podjęcie działalności gospodarczej,
11:45-12:35 – dotacje dla przedsiębiorców na rozwój firm,
12:35-13:00 – dotacje na rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz dotacje na doposażenie zespołów artystycznych

Uwaga! Przewidziano dodatkowe punkty w ocenie projektu za udział wnioskodawcy w szkoleniu organizowanych przez LGD (wystarczy udział w jednym szkoleniu) !

Harmonogram szkoleń w poszczególnych gminach:

harmonogram-szkolen_jesien-2016_tabelka


Uwaga! Specjalne szkolenie dla osób zainteresowanych premią na podjęcie działalności gospodarczej!

Termin: 07.10.2016 r. , godz. 10:00-12:00

Miejsce: sala konferencyjna Gościńca „Podkowa”, ul. Kraszewskiego 3, 22-200 Włodawa

Szkolenie skierowane do mieszkańców obszaru LSR, tj. gmin Włodawa miejska i Włodawa wiejska, Wola Uhruska, Hańsk, Ruda-Huta, Hanna, Wyryki i Stary Brus należących do minimum jednej z grup defaworyzowanych wskazanych w LSR, tj.

 • osoby długotrwale bezrobotne (przez min 12 m-cy w okresie ostatnich 2 lat)
 • osoby młode (18-35 lat)
 • osoby 50+
 • kobiety zamieszkałe na obszarze gmin wiejskich objętych LSR (j.w. z wyłączeniem miasta Włodawa).

Szkolenie jest bezpłatne, dojazd we własnym zakresie, materiały szkoleniowe oraz obiad zapewnia organizator.

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona – obowiązują zapisy na szkolenie! Pod nr tel: 732-821-113, e-mailowo: poleskadolinabugu@poczta.fm lub osobiście w Biurze LGD w Okunince.

 

informowanie-na-www-pasek