Szkolenia przed naborem wniosków

Szkolenie przed naborem-1

 

SZKOLENIE PRZED NABOREM WNIOSKÓW NR 1/2024

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej (nabór nr 1/2024), zapraszamy wnioskodawców na szkolenie z zakresu zasad ubiegania się o dofinansowanie w LGD „Poleska Dolina Bugu”.

Miejsce szkolenia: siedziba LGD „Poleska Dolina Bugu”, ul. Leśniczówka 1, Okuninka , 22-200 Włodawa
Termin szkolenia: 17.05.2024r. (piątek), godz. 14:00 – 15:00

Przypominamy, że za udział wnioskodawcy w szkoleniu należą się 2 pkt. w ocenie projektu według lokalnych kryteriów wyboru. Osoby, które uczestniczyły w szkoleniach organizowanych przez LGD w latach 2016-2023 będą miały uznane punkty w ocenie projektu za udział wnioskodawcy w szkoleniu. Punkty przyznawane w oparciu o listę uczestników szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA DLA WNIOSKODAWCÓW
z zakresu zasad ubiegania się o dofinansowanie na rozwój ogólnodostępnej
i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej  – nabór 1/2024

14:00-14:05 – otwarcie spotkania, prezentacja tematu i programu spotkania

14:05-14:15 – prezentacja naboru 1/2024 w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-2020

14:15-14:25 – omówienie procedury naboru wniosków w Lokalnej Grupie Działania

14:25-14:45 – omówienie dokumentacji aplikacyjnej do naboru 1/2024 – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej

14.45.-15.00 – omówienie zasad związanych z realizacją projektu oraz zobowiązań beneficjenta

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Obowiązują zapisy:
tel. 732-821-113, e-mail: biuro@dolina-bugu.pl


 

SZKOLENIE PRZED NABOREM WNIOSKÓW NR 2/2023

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej (nabór nr 2/2023), zapraszamy wnioskodawców na szkolenie z zakresu zasad ubiegania się o dofinansowanie w LGD „Poleska Dolina Bugu”.

Miejsce szkolenia: siedziba LGD „Poleska Dolina Bugu”, ul. Leśniczówka 1, Okuninka , 22-200 Włodawa
Termin szkolenia: 27.10.2023r. (piątek), godz. 14:00 – 15:00

Przypominamy, że za udział wnioskodawcy w szkoleniu należą się 2 pkt. w ocenie projektu według lokalnych kryteriów wyboru. Osoby, które uczestniczyły w szkoleniach organizowanych przez LGD w latach 2016-2022 będą miały uznane punkty w ocenie projektu za udział wnioskodawcy w szkoleniu. Punkty przyznawane w oparciu o listę uczestników szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA DLA WNIOSKODAWCÓW
z zakresu zasad ubiegania się o dofinansowanie na rozwój ogólnodostępnej
i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej  – nabór 2/2023

14:00-14:05 – otwarcie spotkania, prezentacja tematu i programu spotkania

14:05-14:15 – prezentacja naboru 2/2023 w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-2020

14:15-14:25 – omówienie procedury naboru wniosków w Lokalnej Grupie Działania

14:25-14:45 – omówienie dokumentacji aplikacyjnej do naboru 2/2023 – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej

14.45.-15.00 – omówienie zasad związanych z realizacją projektu oraz zobowiązań beneficjenta

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Obowiązują zapisy:
tel. 732-821-113, e-mail: poleskadolinabugu@poczta.fm

 


SZKOLENIE PRZED NABOREM WNIOSKÓW NR 1/2023

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej (nabór nr 1/2023), zapraszamy wnioskodawców na szkolenie z zakresu zasad ubiegania się o dofinansowanie w LGD „Poleska Dolina Bugu”.

Miejsce szkolenia: siedziba LGD „Poleska Dolina Bugu”, ul. Leśniczówka 1, Okuninka , 22-200 Włodawa
Termin szkolenia: 03.03.2023r. (piątek), godz. 14:00 – 15:00

Przypominamy, że za udział wnioskodawcy w szkoleniu należą się 2 pkt. w ocenie projektu według lokalnych kryteriów wyboru. Osoby, które uczestniczyły w szkoleniach organizowanych przez LGD w latach 2016-2022 będą miały uznane punkty w ocenie projektu za udział wnioskodawcy w szkoleniu. Punkty przyznawane w oparciu o listę uczestników szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA DLA WNIOSKODAWCÓW
z zakresu zasad ubiegania się o dofinansowanie na rozwój ogólnodostępnej
i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej  – nabór 1/2023

14:00-14:05 – otwarcie spotkania, prezentacja tematu i programu spotkania

14:05-14:15 – prezentacja naboru 1/2023 w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-2020

14:15-14:25 – omówienie procedury naboru wniosków w Lokalnej Grupie Działania

14:25-14:45 – omówienie dokumentacji aplikacyjnej do naboru 1/2023 – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej

14.45.-15.00 – omówienie zasad związanych z realizacją projektu oraz zobowiązań beneficjenta

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Obowiązują zapisy:
tel. 732-821-113, e-mail: poleskadolinabugu@poczta.fm

 


 SZKOLENIE PRZED NABOREM WNIOSKÓW NR 2/2022

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej (nabór nr 2/2022), zapraszamy wnioskodawców na szkolenie z zakresu zasad ubiegania się o dofinansowanie w LGD „Poleska Dolina Bugu”.

Miejsce szkolenia: siedziba LGD „Poleska Dolina Bugu”, Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa
Termin szkolenia: 28.04.2022r. (czwartek), godz. 14:00 – 15:00

Przypominamy, że za udział wnioskodawcy w szkoleniu należą się 2 pkt. w ocenie projektu według lokalnych kryteriów wyboru. Osoby, które uczestniczyły w szkoleniach organizowanych przez LGD w latach 2016-2021 będą miały uznane punkty w ocenie projektu za udział wnioskodawcy w szkoleniu. Punkty przyznawane w oparciu o listę uczestników szkolenia.

 

PROGRAM SZKOLENIA DLA WNIOSKODAWCÓW
z zakresu zasad ubiegania się o dofinansowanie na rozwój ogólnodostępnej
i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej  – nabór 2/2022

14:00-14:05 – otwarcie spotkania, prezentacja tematu i programu spotkania

14:05-14:15 – prezentacja naboru 2/2022 w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-2020

14:15-14:25 – omówienie procedury naboru wniosków w Lokalnej Grupie Działania

14:25-14:45 – omówienie dokumentacji aplikacyjnej do naboru 2/2022 – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej

14.45.-15.00 – omówienie zasad związanych z realizacją projektu oraz zobowiązań beneficjenta

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Obowiązują zapisy:
tel. 732-821-113, e-mail: poleskadolinabugu@poczta.fm.


SZKOLENIE PRZED NABOREM WNIOSKÓW NR 1/2022

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy na podjęcie działalności gospodarczej (nabór nr 1/2022 – luty 2022r.), zapraszamy wnioskodawców na szkolenie z zakresu zasad ubiegania się o dofinansowanie w LGD „Poleska Dolina Bugu”.

Miejsce szkolenia: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego we Włodawie
Termin szkolenia: 17.01.2022r. (poniedziałek), godz. 12:00 – 13:00

Szkolenie skierowane jest do osób, które są uprawnione do aplikowania o premię na podjęcie działalności gospodarczej, tj. do osób z grup defaworyzowanych wskazanych w LSR:

1)    osoby długotrwale bezrobotne (tj. pozostające bez pracy łącznie przez co najmniej 12 m-cy w ciągu 2 lat wstecz od dnia złożenia wniosku do LGD),

2)    osoby młode 18-35 lat,

3)    osoby w wieku 50+,

4)    kobiety zamieszkałe na obszarze gmin wiejskich objętych LSR.

Przypominamy, że za udział wnioskodawcy w szkoleniu należą się 2 pkt. w ocenie projektu według lokalnych kryteriów wyboru. Osoby, które uczestniczyły w szkoleniach organizowanych przez LGD w latach 2016-2021 będą miały uznane punkty w ocenie projektu za udział wnioskodawcy w szkoleniu. Punkty przyznawane w oparciu o listę uczestników szkolenia.

 

PROGRAM SZKOLENIA DLA WNIOSKODAWCÓW
z zakresu zasad ubiegania się o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej
w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” obowiązujących w ramach naboru 1/2022

12:00-12:05 – otwarcie spotkania, prezentacja tematu i programu spotkania

12:05-12:15 – omówienie procedury naboru wniosków w Lokalnej Grupie Działania

12:15-12:50 – omówienie biznesplanu

12:50-13:00 – omówienie zobowiązań beneficjenta

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

W celu zachowania warunków bezpieczeństwa w czasie epidemii – obowiązują zapisy:
tel. 732-821-113, e-mail: poleskadolinabugu@poczta.fm.

Podczas szkolenia obowiązuje zasłanianie ust i nosa, a przed wejściem do budynku – dezynfekcja rąk. Środek dezynfekujący oraz jednorazowe maseczki będą dostępne na miejscu.


SZKOLENIE PRZED NABOREM WNIOSKÓW NR 2/2021

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy na podjęcie działalności gospodarczej (nabór nr 2/2021 – 16-30.09.2021), zapraszamy wnioskodawców na szkolenie z zakresu zasad ubiegania się o dofinansowanie w LGD „Poleska Dolina Bugu”.

Miejsce szkolenia: siedziba LGD „Poleska Dolina Bugu”, Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa (budynek Schroniska Młodzieżowego Krokodyl)
Termin szkolenia: 10.09.2021r. (piątek), godz. 14:00 – 15:00

Szkolenie skierowane jest do osób, które są uprawnione do aplikowania o premię na podjęcie działalności gospodarczej, tj. do osób z grup defaworyzowanych wskazanych w LSR:

1)    osoby długotrwale bezrobotne (tj. pozostające bez pracy łącznie przez co najmniej 12 m-cy w ciągu 2 lat wstecz od dnia złożenia wniosku do LGD),

2)    osoby młode 18-35 lat,

3)    osoby w wieku 50+,

4)    kobiety zamieszkałe na obszarze gmin wiejskich objętych LSR.

Przypominamy, że za udział wnioskodawcy w szkoleniu należą się 2 pkt. w ocenie projektu według lokalnych kryteriów wyboru. Osoby, które uczestniczyły w szkoleniach organizowanych przez LGD w latach 2016-2020 będą miały uznane punkty w ocenie projektu za udział wnioskodawcy w szkoleniu. Punkty przyznawane w oparciu o listę uczestników szkolenia.

 

PROGRAM SZKOLENIA DLA WNIOSKODAWCÓW
z zakresu zasad ubiegania się o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej
w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” obowiązujących w ramach naboru 2/2021

14:00-14:05 – otwarcie spotkania, prezentacja tematu i programu spotkania

14:05-14:15 – omówienie procedury naboru wniosków w Lokalnej Grupie Działania

14:15-14:50 – omówienie biznesplanu

14:50-15:00 – omówienie zobowiązań beneficjenta

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

W celu zachowania warunków bezpieczeństwa w czasie epidemii – obowiązują zapisy:
tel. 732-821-113, e-mail: poleskadolinabugu@poczta.fm.

Podczas szkolenia obowiązuje zasłanianie ust i nosa, a przed wejściem do budynku – dezynfekcja rąk. Środek dezynfekujący oraz jednorazowe maseczki będą dostępne na miejscu.


 SZKOLENIE PRZED NABOREM WNIOSKÓW NR 1/2021

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej (nabór nr 1/2021), zapraszamy wnioskodawców na szkolenie z zakresu zasad ubiegania się o dofinansowanie w LGD „Poleska Dolina Bugu”.

Miejsce szkolenia: siedziba LGD „Poleska Dolina Bugu”, Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa
Termin szkolenia: 18.05.2021r. (wtorek), godz. 12:00 – 14:00

Przypominamy, że za udział wnioskodawcy w szkoleniu należą się 2 pkt. w ocenie projektu według lokalnych kryteriów wyboru. Osoby, które uczestniczyły w szkoleniach organizowanych przez LGD w latach 2016-2020 będą miały uznane punkty w ocenie projektu za udział wnioskodawcy w szkoleniu. Punkty przyznawane w oparciu o listę uczestników szkolenia.

 

PROGRAM SZKOLENIA DLA WNIOSKODAWCÓW
z zakresu zasad ubiegania się o dofinansowanie na rozwój ogólnodostępnej
i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej  – nabór 1/2021

12:00-12:05 – otwarcie spotkania, prezentacja tematu i programu spotkania

12:05-12:15 – prezentacja naboru 1/2021 w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-2020

12:15-12:30 – omówienie procedury naboru wniosków w Lokalnej Grupie Działania

12:30-13:20 – omówienie dokumentacji aplikacyjnej do naboru 1/2021 – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej

13.20.-14.00 – omówienie zasad związanych z realizacją projektu oraz zobowiązań beneficjenta

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

W celu zachowania warunków bezpieczeństwa w czasie epidemii – obowiązują zapisy:
tel. 732-821-113, e-mail: poleskadolinabugu@poczta.fm.

Podczas szkolenia obowiązuje zasłanianie ust i nosa, a przed wejściem do budynku – dezynfekcja rąk. Środek dezynfekujący oraz jednorazowe maseczki będą dostępne na miejscu.

 


 

 SZKOLENIE PRZED NABOREM WNIOSKÓW NR 1/2020

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy na podjęcie działalności gospodarczej (nabór nr 1/2020), zapraszamy wnioskodawców na szkolenie z zakresu zasad ubiegania się o dofinansowanie w LGD „Poleska Dolina Bugu”.

Miejsce szkolenia: siedziba LGD „Poleska Dolina Bugu”, Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa
Termin szkolenia: z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń i obowiązujące obostrzenia sanitarne, szkolenie odbędzie się w trzech grupach:

03.09.2020r. (czwartek), godz. 10:00 – 11:00

03.09.2020r. (czwartek), godz. 14:00 – 15:00

04.09.2020r. (czwartek), godz. 10:00 – 11:00

Szkolenie skierowane jest do osób, które są uprawnione do aplikowania o premię na podjęcie działalności gospodarczej, tj. do osób z grup defaworyzowanych wskazanych w LSR:

1)    osoby długotrwale bezrobotne (tj. pozostające bez pracy łącznie przez co najmniej 12 m-cy w ciągu 2 lat wstecz od dnia złożenia wniosku do LGD),

2)    osoby młode 18-35 lat,

3)    osoby w wieku 50+,

4)    kobiety zamieszkałe na obszarze gmin wiejskich objętych LSR.

Przypominamy, że za udział wnioskodawcy w szkoleniu należą się 2 pkt. w ocenie projektu według lokalnych kryteriów wyboru. Osoby, które uczestniczyły w szkoleniach organizowanych przez LGD w latach 2016-2019 będą miały uznane punkty w ocenie projektu za udział wnioskodawcy w szkoleniu. Punkty przyznawane w oparciu o listę uczestników szkolenia.

 

PROGRAM SZKOLENIA DLA WNIOSKODAWCÓW
z zakresu zasad ubiegania się o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej
w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” obowiązujących w ramach naboru 1/2020

10:00-10:05 – otwarcie spotkania, prezentacja tematu i programu spotkania

10:05-10:15 – omówienie procedury naboru wniosków w Lokalnej Grupie Działania

10:15-10:50 – omówienie biznesplanu

10:50-11:00 – omówienie zobowiązań beneficjenta

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

W celu zachowania warunków bezpieczeństwa w czasie epidemii – obowiązują zapisy:
tel. 732-821-113, e-mail: poleskadolinabugu@poczta.fm.

Podczas szkolenia obowiązuje zasłanianie ust i nosa, a przed wejściem do budynku – dezynfekcja rąk. Środek dezynfekujący oraz jednorazowe maseczki będą dostępne na miejscu.

 


 

 SZKOLENIE PRZED NABOREM WNIOSKÓW NR 2/2020

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej (nabór nr 2/2020), zapraszamy wnioskodawców na szkolenie z zakresu zasad ubiegania się o dofinansowanie w LGD „Poleska Dolina Bugu”.

Miejsce szkolenia: siedziba LGD „Poleska Dolina Bugu”, Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa
Termin szkolenia: 03.09.2020r. (czwartek), godz. 12:00 – 13:00

Przypominamy, że za udział wnioskodawcy w szkoleniu należą się 2 pkt. w ocenie projektu według lokalnych kryteriów wyboru. Osoby, które uczestniczyły w szkoleniach organizowanych przez LGD w latach 2016-2019 będą miały uznane punkty w ocenie projektu za udział wnioskodawcy w szkoleniu. Punkty przyznawane w oparciu o listę uczestników szkolenia.

 

PROGRAM SZKOLENIA DLA WNIOSKODAWCÓW
z zakresu zasad ubiegania się o dofinansowanie na budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej  – nabór 2/2020

12:00-12:05 – otwarcie spotkania, prezentacja tematu i programu spotkania

12:05-12:15 – omówienie procedury naboru wniosków w Lokalnej Grupie Działania

12:15-12:50 – omówienie dokumentacji aplikacyjnej

12:50-13:00 – omówienie zobowiązań beneficjenta

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

W celu zachowania warunków bezpieczeństwa w czasie epidemii – obowiązują zapisy:
tel. 732-821-113, e-mail: poleskadolinabugu@poczta.fm.

Podczas szkolenia obowiązuje zasłanianie ust i nosa, a przed wejściem do budynku – dezynfekcja rąk. Środek dezynfekujący oraz jednorazowe maseczki będą dostępne na miejscu.

 


 

SZKOLENIE PRZED NABOREM WNIOSKÓW NR 3/2019
(01.10.2019 – 15.10.2019r.)

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy na podjęcie działalności gospodarczej (nabór nr 3/2019), zapraszamy wnioskodawców na szkolenie z zakresu zasad ubiegania się o dofinansowanie w LGD „Poleska Dolina Bugu”.

Szkolenie skierowane jest do osób, które są uprawnione do aplikowania o premię na podjęcie działalności gospodarczej, tj. do osób z grup defaworyzowanych wskazanych w LSR:

1)    osoby długotrwale bezrobotne (tj. pozostające bez pracy łącznie przez co najmniej 12 m-cy w ciągu 2 lat wstecz od dnia złożenia wniosku do LGD),

2)    osoby młode 18-35 lat,

3)    osoby w wieku 50+,

4)    kobiety zamieszkałe na obszarze gmin wiejskich objętych LSR.

Przypominamy, że za udział wnioskodawcy w szkoleniu należą się 2 pkt. w ocenie projektu według lokalnych kryteriów wyboru. Osoby, które uczestniczyły w szkoleniach organizowanych przez LGD od IX 2016 r. będą miały uznane punkty w ocenie projektu za udział wnioskodawcy w szkoleniu. Punkty przyznawane w oparciu o listę uczestników szkolenia.

Miejsce szkolenia: siedziba LGD „Poleska Dolina Bugu”, Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa
Termin szkolenia: 06.09.2019r. (piątek), godz. 10:00 – 12:00

 

PROGRAM SZKOLENIA DLA WNIOSKODAWCÓW
z zakresu zasad ubiegania się o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej
w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” obowiązujących w ramach naboru 3/2019

10:00-10:05 – otwarcie spotkania, prezentacja tematu i programu spotkania

10:05-10:30 – prezentacja naboru 3/2019 w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 – warunki przyznania dofinansowania

10:30-10:45 – omówienie procedury naboru wniosków w Lokalnej Grupie Działania

10:45-11:45 – omówienie dokumentacji aplikacyjnej do naboru 3/2019 – podejmowanie działalności gospodarczej

11:45-12:00 – omówienie zobowiązań beneficjenta

Udział w szkoleniu jest bezpłatny i otwarty (nie prowadzimy zapisów).

 


SZKOLENIE PRZED NABORAMI WNIOSKÓW
NR 1/2019 i 2/2019
(15-31.03.2019)
W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków o przyznanie pomocy na podjęcie działalności gospodarczej (nabór nr 1/2019) oraz rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej (nabór nr 2/2019), zapraszamy wnioskodawców na bezpłatne szkolenie z zakresu zasad ubiegania się o dofinansowanie w LGD „Poleska Dolina Bugu”.
W ramach szkolenia planowane są 4 spotkania w różnych miejscach obszaru LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” (jednakowa tematyka na każdym spotkaniu). Każdy ma możliwość wyboru miejsca szkolenia w najdogodniejszej dla siebie lokalizacji. Udział w szkoleniach jest tradycyjnie otwarty (nie prowadzimy zapisów) i bezpłatny.
Harmonogram szkoleń:
 • 27.02.2019r. (środa), godz. 10:00 – 12:00 – Urząd Gminy Ruda-Huta (sala konferencyjna), ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta
 • 28.02.2019r. (czwartek), godz. 10:00 – 12:00 – Urząd Miejski we Włodawie (sala konferencyjna), Al. J. Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa
 • 06.03.2019r. (środa), godz. 10:00 – 12:00 – Urząd Gminy Wyryki (sala konferencyjna), Wyryki 154, 22-205 Wyryki
 • 07.03.2019r. (czwartek), godz. 10:00 – 12:00 – siedziba LGD Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”, Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa (budynek Schroniska Młodzieżowego „Krokodyl” w Okunince)
Na szkoleniach omówiona zostanie procedura udzielania dofinansowania, warunki przyznania dofinansowania, wymagane dokumenty oraz omówione zostaną formularze wniosków o przyznanie pomocy oraz formularz biznesplanu.
ZACHĘCAMY WSZYSTKICH WNIOSKODAWCÓW DO UDZIAŁU W SZKOLENIU

SZKOLENIE PRZED NABORAMI WNIOSKÓW
NR 2/2017, 3/2017 i 4/2017
(27.11.-11.12.2017)
W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków o przyznanie pomocy na podjęcie działalności gospodarczej (nabór nr 2/2017), rozwijanie działalności gospodarczej (nabór 3/2017) oraz rozwój przedsiębiorczości związanej z turystyką, zapraszamy wnioskodawców na bezpłatne szkolenie z zakresu zasad ubiegania się o dofinansowanie w LGD „Poleska Dolina Bugu”.
Termin szkolenia: 20.11.2017r., godz. 12:00 – 15:00
Miejsce szkolenia: siedziba LGD Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w Okunince XIII-1, 22-200 Włodawa
Szkolenie skierowane jest do osób, które są uprawnione do ubiegania się o  dofinansowanie, tj.:
w ramach naboru 2/2017:
osoby z grup defaworyzowanych wskazanych w LSR:
1)    osoby długotrwale bezrobotne (tj. pozostające bez pracy łącznie przez co najmniej 12 m-cy w ciągu 2 lat wstecz od dnia złożenia wniosku do LGD),
2)    osoby młode 18-35 lat,
3)    osoby w wieku 50+,
4)    kobiety zamieszkałe na obszarze gmin wiejskich objętych LSR.
w ramach naboru 3/2017 i 4/2017:
przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą przez min 365 dni w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku w naborze, wykonujący działalność gospodarczą na obszarze LSR Stowarzyszenia „Polska Dolina Bugu” (gmina Włodawa miejska, gmina Włodawa wiejska, Wola Uhruska, Hansk, Ruda-Huta,  Wyryki, Hanna i Stary Brus).
Przypominamy, że za udział wnioskodawcy w szkoleniu należą się 2 pkt. w ocenie projektu według lokalnych kryteriów wyboru.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


 SZKOLENIE PRZED NABOREM WNIOSKÓW NR 1/2017
(20.02.-06.03.2017)
W związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy na podjęcie działalności gospodarczej (nabór nr 1/2017), zapraszamy wnioskodawców na szkolenie z zakresu zasad ubiegania się o dofinansowanie w LGD „Poleska Dolina Bugu”.
Szkolenie skierowane jest do osób, które są uprawnione do aplikowania o premię na podjęcie działalności gospodarczej, tj. do osób z grup defaworyzowanych wskazanych w LSR:
1)    osoby długotrwale bezrobotne (tj. pozostające bez pracy łącznie przez co najmniej 12 m-cy w ciągu 2 lat wstecz od dnia złożenia wniosku do LGD),
2)    osoby młode 18-35 lat,
3)    osoby w wieku 50+,
4)    kobiety zamieszkałe na obszarze gmin wiejskich objętych LSR.
Przypominamy, że za udział wnioskodawcy w szkoleniu należą się 2 pkt. w ocenie projektu według lokalnych kryteriów wyboru. Osoby, które uczestniczyły w szkoleniach organizowanych przez LGD w okresie IX-X 2016 r. będą miały uznane punkty w ocenie projektu za udział wnioskodawcy w szkoleniu.
Szkolenie odbędzie się w dniu 10.02.2017 r. (piątek) w godz. 10:00-13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa

Program szkolenia:

 • 10:00-10:10 –     otwarcie spotkania, prezentacja tematu i programu spotkania,
 • 10:10-10:25 –    krótka prezentacja Lokalnej Grupy Działania i poddziałania 19.2 PROW 2014-2020,
 • 10:25-10.40 –     omówienie procedury naboru wniosków w Lokalnej Grupie Działania,
 • 10:40-10.50 –     przerwa kawowa,
 • 10:50-12:00 –     premie na podjęcie działalności gospodarczej – warunki przyznania    dofinansowania, zobowiązania beneficjenta, rozliczanie projektu
 • 12:00-12:10 –    przerwa kawowa
 • 12:10-13:00 –     zasady wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
 • 13:00     –     zakończenie szkolenia

Informujemy, że w dniach od 22 września do 7 października 2016 r. LGD „Poleska Dolina Bugu” przeprowadzi spotkania informacyjno-szkoleniowe w każdej gminie należącej do Lokalnej Grupy Działania.

Spotkania mają charakter otwarty i bezpłatny. Skierowane są do osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej, przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem swojej firmy, organizacji zainteresowanych doposażeniem zespołów artystycznych oraz pracowników urzędów gmin i gminnych/miejskich instytucji kultury planujących składanie wniosków do LGD.

Program szkolenia:

10:00-10:10 – otwarcie spotkania, prezentacja tematu i programu spotkania,
10:10-10:25 – krótka prezentacja Lokalnej Grupy Działania i poddziałania 19.2 PROW 2014-2020,
10:25-10.40 – omówienie procedury naboru wniosków w LGD,
10:40-10.50 – przerwa kawowa,
10:50-11:45 – premie na podjęcie działalności gospodarczej,
11:45-12:35 – dotacje dla przedsiębiorców na rozwój firm,
12:35-13:00 – dotacje na rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz dotacje na doposażenie zespołów artystycznych

Uwaga! Przewidziano dodatkowe punkty w ocenie projektu za udział wnioskodawcy w szkoleniu organizowanych przez LGD (wystarczy udział w jednym szkoleniu) !

Harmonogram szkoleń w poszczególnych gminach:

harmonogram-szkolen_jesien-2016_tabelka


Uwaga! Specjalne szkolenie dla osób zainteresowanych premią na podjęcie działalności gospodarczej!

Termin: 07.10.2016 r. , godz. 10:00-12:00

Miejsce: sala konferencyjna Gościńca „Podkowa”, ul. Kraszewskiego 3, 22-200 Włodawa

Szkolenie skierowane do mieszkańców obszaru LSR, tj. gmin Włodawa miejska i Włodawa wiejska, Wola Uhruska, Hańsk, Ruda-Huta, Hanna, Wyryki i Stary Brus należących do minimum jednej z grup defaworyzowanych wskazanych w LSR, tj.

 • osoby długotrwale bezrobotne (przez min 12 m-cy w okresie ostatnich 2 lat)
 • osoby młode (18-35 lat)
 • osoby 50+
 • kobiety zamieszkałe na obszarze gmin wiejskich objętych LSR (j.w. z wyłączeniem miasta Włodawa).

Szkolenie jest bezpłatne, dojazd we własnym zakresie, materiały szkoleniowe oraz obiad zapewnia organizator.

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona – obowiązują zapisy na szkolenie! Pod nr tel: 732-821-113, e-mailowo: poleskadolinabugu@poczta.fm lub osobiście w Biurze LGD w Okunince.

 

informowanie-na-www-pasek