Ewaluacja LSR

Raport z ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” za 2018 rok

Raport z ewaluacji za 2018


Raport z ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” za 2017 rok

Raport z ewaluacji za rok 2017


Raport z ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” za 2016 rok

Raport z ewaluacji za rok 2016