Ewaluacja LSR

Raport z ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” za 2022 rok

Raport z ewaluacji za 2022


Raport z ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” za okres 2016-2021

Raport z ewaluacji za okres 2016-2021


Raport z ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” za 2020 rok

Raport z ewaluacji za 2020 r.


Raport z ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” za 2019 rok

Raport z ewaluacji za 2019 r.


Raport z ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” za 2018 rok

Raport z ewaluacji za 2018 r.


Raport z ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” za 2017 rok

Raport z ewaluacji za rok 2017 r.


Raport z ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” za 2016 rok

Raport z ewaluacji za rok 2016 r.