Ewaluacja LSR

Raport z ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” za 2016 rok

Raport z ewaluacji za 2016