Władze Stowarzyszenia

Władze Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”:

 

Walne Zebranie Członków

Najwyższa władza stowarzyszenia – składa się ze wszystkich członków stowarzyszenia.

Członkowie Stowarzyszenia z podziałem na sektory – wg stanu na dzień 21.12.2023r. – 81 członków.

Sektor publiczny (jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe instytucje kultury) – 10 członków:

Gmina Włodawa wiejska (przedstawiciel: Wójt Dariusz Semeniuk), Miasto Włodawa (przedstawiciel: Burmistrz Wiesław Muszyński), Gmina Wola Uhruska (przedstawiciel: Wójt Jan Łukasik), Gmina Hańsk (przedstawiciel: Wójt Marek Kopieniak), Gmina Ruda-Huta (przedstawiciel: Jarosław Walczuk), Gmina Hanna (przedstawiciel: Wójt Grażyna Kowalik), Gmina Wyryki (przedstawiciel: Wójt Mirosław Torbicz), Gmina Stary Brus (przedstawiciel: Wójt Paweł Kołtun), Gminny Ośrodek Kultury w Hańsku (przedstawiciel: Ariel Struski), Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Brusie (przedstawiciel: Bożena Trubaj).

Sektor gospodarczy (rolnicy, przedsiębiorcy, spółki prawa handlowego) 22 członków:

Astur Sp. z o.o. (przedstawiciel: Grażyna Magdziaż), Brejer Andrzej, CAPITA 1 Sp. zo.o.(przedstawiciel: Robert Chudaś, Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości we Włodawie (przedstawiciel: Jan Litaszewski), Chilczuk Jerzy, Grzechuła Małgorzata, Jatczak Sylwester, Kinach Antoni, Kral Andrzej, Kunc Maria, Kuryś Przemysław, Kwietniewski Marek, Marciocha Michał, M4 Sp. z o.o. (przedstawiciel: Anna Włodarczyk-Chwesiuk), Myć Barbara, Pastusiak Ewa, Szalewicz Bożena, Ślepaczuk-Kania Barbara, Śliwa Piotr, Walaszek Zbigniew, Monika Styczek-Kuryluk, Bożena Grzywaczewska.

Sektor społeczny-mieszkańcy – 36 członków

Grzeszczuk Natalia, Horbaczewska Ewa, Horszczaruk Władysława, Huzar Eliza, Jakimiuk Bronisława, Jałtoszuk Małgorzata, Jóźwiak Leszek, Łapińska Katarzyna, Kazuro Agnieszka, Koguciuk Karolina, Kołodziej Artur, Kordas Marta, Kratiuk Andrzej, Kunz Walentyna, Markuszewski Maciej, Maśluch Teresa, Michałowska Aldona, Mikołajczak Bożena, Oniszczuk Magdalena, Opas Agnieszka, Opas Krzysztof, Pająk Jolanta, Paszkiewicz Teresa, Pryll Romuald, Respond Jarosław, Sawicki Tadeusz, Słupczyński Marek, Smal Kazimierz, Sochaj Maria, Tokarski Mieczysław, Trendak Barbara, Wojtak Sylwia, Żmudziński Sebastian, Urszula Kazub, Krzysztof Matczuk, Olga Przymirska.

Sektor społeczny-osoby prawne – 13 członków:

Ochotnicza Straż Pożarna w Hannie (przedstawiciel: Wiesław Litwin), Parafia Prawosławna w Horostycie (przedstawiciel: ks. Tomasz Łotysz), Poleskie Towarzystwo Medialne (przedstawiciel: Aldon Dzięcioł), Stowarzyszenie „Tradycja i Nowoczesność” (przedstawiciel: Iwona Kwiatkowska), Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu we Włodawie (przedstawiciel: Monika Kędzierska), Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Włodawa (przedstawiciel: Marzena Kosior), Stowarzyszenie Klub Żeglarski „Wega” (przedstawiciel: Krzysztof Kratiuk), Stowarzyszenie Miłośników Gminy Ruda-Huta (przedstawiciel: Marcin Woszczewski), Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Hańskiej (przedstawiciel: Barbara Puacz-Mazurek), Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji i Rozwoju Gminy Włodawa (przedstawiciel: Barbara Rybaczuk), Stowarzyszenie Twórców Kultury Nadbużańskiej (przedstawiciel: Barbara Litwiniuk), Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca „Kresowiak” (przedstawiciel: Monika Kanadys), Towarzystwo Popularyzacji Piękna Polesia (przedstawiciel: Halina Trzcińska).

Zarząd

Organ wykonawczo-zarządzający Stowarzyszenia.

1. Magdalena Oniszczuk  – Prezes Zarządu

2. Teresa Beata Paszkiewicz – Skarbnik

3. Piotr Śliwa – Pierwszy Wiceprezes

4. Romuald Marek Pryll  – Drugi Wiceprezes

5. Wiesław Litwin – Członek Zarządu

6. Aldon Dzięcioł – Członek Zarządu

 

Rada

Organ do którego wyłącznej kompetencji należy ocena i wybór operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia:

 1. Gmina wiejska Włodawa – reprezentowana przez Dariusza Semeniuka – sektor publiczny
 2. Gmina Hańsk  – reprezentowana przez Marka Kopieniaka – sektor publiczny
 3. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu we Włodawie – reprezentowane przez Monikę Kędzierską – sektor społeczny
 4. Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości we Włodawie – reprezentowany przez Jana Litaszewskiego – sektor gospodarczy
 5. Bożena Grzywaczewska – przedsiębiorca – sektor gospodarczy
 6. Eliza Huzar – mieszkaniec – sektor społeczny
 7. Michał Marciocha – przedsiębiorca – sektor gospodarczy
 8. Krzysztof Matczuk – mieszkaniec – sektor społeczny
 9. Marek Kwietniewski – rolnik – sektor gospodarczy
 10. Ewa Pastusiak  – rolnik – sektor gospodarczy
 11. Jarosław Respond – mieszkaniec – sektor społeczny

Komisja Rewizyjna

Organ kontroli wewnętrznej stowarzyszenia.

1. Marek Stanisław Słupczyński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

2. Bożena Mikołajczak – Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej

3. Barbara Myć – Członek Komisji Rewizyjnej

4. Małgorzata Jałtoszuk – Członek Komisji Rewizyjnej

5. Maciej Markuszewski – Członek Komisji Rewizyjnej