Władze LGD i pracownicy

Władze Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”:

 

Walne Zebranie Członków

Najwyższa władza stowarzyszenia – składa się ze wszystkich członków stowarzyszenia.

Członkowie Stowarzyszenia z podziałem na sektory – wg stanu na dzień 01.07.2020r. – 73 członków.

Sektor publiczny (jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe instytucje kultury) – 10 członków:

Gmina Włodawa wiejska (przedstawiciel: Wójt Dariusz Semeniuk), Miasto Włodawa (przedstawiciel: Burmistrz Wiesław Muszyński), Gmina Wola Uhruska (przedstawiciel: Wójt Jan Łukasik), Gmina Hańsk (przedstawiciel: Wójt Marek Kopieniak), Gmina Ruda-Huta (przedstawiciel: Zastępca Wójta Jarosław Walczuk), Gmina Hanna (przedstawiciel: Wójt Grażyna Kowalik), Gmina Wyryki (przedstawiciel: Wójt Mirosław Torbicz), Gmina Stary Brus (przedstawiciel: Wójt Paweł Kołtun), Gminny Ośrodek Kultury w Hańsku (przedstawiciel: Ariel Struski), Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Brusie (przedstawiciel: Bożena Trubaj).

Sektor gospodarczy (rolnicy, przedsiębiorcy, spółki prawa handlowego) 18 członków:

Astur Sp. z o.o. (przedstawiciel: Grażyna Magdziaż), Brejer Andrzej, Chilczuk Jerzy, Grzechuła Małgorzata, Jatczak Sylwester, Kinach Antoni, Kral Andrzej, Kunc Maria, Kuryś Przemysław, Kwietniewski Marek, Marciocha Michał, M4 Sp. z o.o. (przedstawiciel: Anna Włodarczyk-Chwesiuk), Musz Ewa, Myć Barbara, Szalewicz Bożena, Śpaczuk-Kania Barbara, Śliwa Piotr, Walaszek Zbigniew.

Sektor społeczny-mieszkańcy – 32 członków:

Czoboda Aldona, Horbaczewska Ewa, Horszczaruk Władysława, Huzar Eliza, Jakimiuk Bronisława, Jałtoszuk Małgorzata, Jóźwiak Leszek, Łapińska Katarzyna, Kazuro Agnieszka, Koguciuk Karolina, Kołodziej Artur, Kordas Marta, Kratiuk Andrzej, Kunz Walentyna, Markuszewski Maciej, Maśluch Teresa, Mikołajczak Bożena, Oniszczuk Magdalena, Opas Agnieszka, Opas Krzysztof, Pająk Jolanta, Paszkiewicz Teresa, Pryll Romuald, Respond Jarosław, Sawicki Tadeusz, Słupczyński Marek, Smal Kazimierz, Sochaj Maria, Tokarski Mieczysław, Trendak Barbara, Wojtak Sylwia, Żmudziński Sebastian.

Sektor społeczny-osoby prawne – 13 członków:

Ochotnicza Straż Pożarna w Hannie (przedstawiciel: Wiesław Litwin), Parafia Prawosławna w Horostycie (przedstawiciel: ks. Tomasz Łotysz), Poleskie Towarzystwo Medialne (przedstawiciel: Aldon Dzięcioł), Stowarzyszenie „Tradycja i Nowoczesność” (przedstawiciel: Iwona Kwiatkowska), Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu we Włodawie (przedstawiciel: Monika Kędzierska), Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Włodawa (przedstawiciel: Marzena Kosior), Stowarzyszenie Klub Żeglarski „Wega” (przedstawiciel: Krzysztof Kratiuk), Stowarzyszenie Miłośników Gminy Ruda-Huta (przedstawiciel: Marcin Woszczewski), Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Hańskiej (przedstawiciel: Barbara Puacz-Mazurek), Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji i Rozwoju Gminy Włodawa (przedstawiciel: Barbara Rybaczuk), Stowarzyszenie Twórców Kultury Nadbużańskiej (przedstawiciel: Barbara Litwiniuk), Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca „Kresowiak” (przedstawiciel: Monika Kanadys), Towarzystwo Popularyzacji Piękna Polesia (przedstawiciel: Halina Trzcińska).

Zarząd

Organ wykonawczo-zarządzający Stowarzyszenia.

1. Magdalena Oniszczuk  – Prezes Zarządu

2. Teresa Beata Paszkiewicz – Skarbnik

3. Piotr Śliwa – Pierwszy Wiceprezes

4. Romuald Marek Pryll  – Drugi Wiceprezes

5. Wiesław Litwin – Członek Zarządu

6. Aldon Dzięcioł – Członek Zarządu

 

Rada

Organ do którego wyłącznej kompetencji należy ocena i wybór operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia ze środków PROW 2014-2020.

 1. Gmina wiejska Włodawa – reprezentowana przez Dariusza Semeniuka – sektor publiczny
 2. Gmina Hańsk  – reprezentowana przez Marka Kopieniaka – sektor publiczny
 3. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu we Włodawie – reprezentowane przez Monikę Kędzierską – sektor społeczny
 4. Eliza Huzar – mieszkaniec – sektor społeczny
 5. Michał Marciocha – przedsiębiorca – sektor gospodarczy
 6. Marek Kwietniewski – rolnik – sektor gospodarczy
 7. Jolanta Pająk – mieszkaniec – sektor społeczny
 8. Leszek Jóźwiak – mieszkaniec – sektor społeczny

 

Komisja Rewizyjna

Organ kontroli wewnętrznej stowarzyszenia.

1. Marek Stanisław Słupczyński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

2. Barbara Myć – Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej

3. Bożena Mikołajczak – Członek Komisji Rewizyjnej

4. Małgorzata Jałtoszuk – Członek Komisji Rewizyjnej

5. Maciej Markuszewski – Członek Komisji Rewizyjnej

 

Pracownicy Biura:

 1. Dyrektor Biura – Justyna Jellinek
 2. Specjalista ds. koordynacji projektów – Marta Drejewicz
 3. Specjalista ds. administracyjnych i promocji
 4. Księgowa – Zofia Halina Wilczyńska