Informacja o wyniku procedury naboru na stanowisko pracy – specjalista ds. administracyjnych i promocji

W wyniku przeprowadzonej procedury rekrutacyjnej na stanowisko Specjalista do spraw administracyjnych i promocji w Stowarzyszeniu „Poleska Dolina Bugu” w imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” informujemy, że wybrana została kandydatura pani Anety Gaj zamieszkałej w  Susznie, ze względu na uzyskanie najwyższej liczby punktów w ocenie kandydatów dokonanej przez Zarząd stowarzyszenia w (...)

Wynik oceny formalnej kandydatów na stanowisko pracy – specjalista ds. administracyjnych i promocji

Informujemy, że w wyniku ogłoszenia o naborze z dn. 04.11.2022 r. na stanowisko pracy Specjalista ds. administracyjnych i promocji w Biurze Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” wpłynęły dwie oferty – wszystkie we właściwym miejscu i terminie. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne – otwórz Kandydaci, których oferty spełniły wymagania formalne, są dopuszczeni do (...)

Nabór na stanowisko pracy Specjalista ds. administracyjnych i promocji

Zarząd Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” z siedzibą w Okunince XIII-1, 22-200 Włodawa poszukuje kandydata na stanowisko pracy: Specjalista ds. administracyjnych i promocji. Szczegółowe informacje w ogłoszeniu poniżej: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Specjalista ds. administracyjnych i promocji Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są od dnia 14.11.2022r. do 24.11.2022 r . do (...)

Zapytanie o cenę – dostawa i montaż 6 kręgielni plenerowych

Stowarzyszenie "Poleska Dolina Bugu" zaprasza wykonawców do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż 6 kompletów kręgielni plenerowych - lokalizacje na terenie województwa lubelskiego, powiat włodawski i chełmski. Pozyskane oferty cenowe posłużą do kalkulacji kosztu zadania w projekcie, o którego dofinansowanie Stowarzyszenie będzie ubiegać się jeszcze w tym roku. W (...)

Umowa na projekt współpracy podpisana!

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 27.09.2022 r. w Lublinie przedstawiciele Partnerstwa zawiązanego przez Stowarzyszenie "Poleska Dolina Bugu" (Lider), Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S12, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Giełczwi" oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska" podpisali umowę o przyznaniu pomocy z Przedstawicielami Zarządu Województwa Lubelskiego na realizację (...)

Zawiadomienie o rekrutacji na wyjazd studyjny do Portugalii dla członków Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w terminie 23-27.10.2022 r.

Stowarzyszenie "Poleska Dolina Bugu" w partnerstwie ze Stowarzyszeniem LGD "PROMENADA S 12", Stowarzyszeniem LGD "Dolina Giełczwi" oraz Stowarzyszeniem LGD "Ziemia Zamojska" organizuje wyjazd studyjny do Portugalii w terminie 23-27.10.2022 r. w ramach projektu współpracy pod tytułem: „Dobre praktyki w zakresie turystyki”, współfinansowanego w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań (...)

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” – 30.09.2022 r. (piątek), godz. 13:00)

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „POLESKA DOLINA BUGU”  W dniu 30 września 2022 r. (piątek) o godz. 13:00 w sali szkoleniowej Hotelu SPA „Rusałka” w Okunince VIII-10, 22-200 Włodawa odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Poleska Dolina Bugu" Planowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków: Powitanie członków. Wybór przewodniczącego i (...)