Konsultacje społeczne_zmiana LSR na lata 2014-2023

Konsultacje projektu zmian do LSR Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” – przeniesienie wolnych środków w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 Zapraszamy do zgłaszania uwag/propozycji do projektu zmian do LSR w związku z możliwością przeniesienia wolnych środków w ramach budżetu LSR w łącznej kwocie 25 095,48 EUR/ 107 822,73 PLN do przedsięwzięcia (...)

Murale w Poleskiej Dolinie Bugu już są!

Z przyjemnością przedstawiamy efekty naszego projektu pn. „Poleska Dolina Bugu w muralach zaklęta” – osiem murali, które powstały na obszarze LGD „Poleska Dolina Bugu”. Prezes Stowarzyszenia Magdalena Oniszczuk w imieniu Zarządu oraz pracowników Biura LGD dziękuje samorządom za niezawodną współpracę przy realizacji projektu, dzięki której w każdej gminie powstał nowy (...)

Zmiana adresu poczty e-mail

Informujemy, że zmianie uległ oficjalny adres poczty elektronicznej Stowarzyszenia "Poleska Dolina Bugu". Nowy adres za pośrednictwem, którego można się kontaktować ze Stowarzyszeniem "Poleska Dolina Bugu" to: biuro@dolina-bugu.pl Jednocześnie informujemy, że poprzedni adres pozostaje tymczasowo aktywny. Po wysłaniu wiadomości nadawca otrzyma informację o zmianie adresu. Prosimy o zmianę naszego adresu e-mail (...)

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”_07.02.2024 r.

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „POLESKA DOLINA BUGU” W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 7 lutego 2024 r. (środa) o godz. 13:00 w Sali konferencyjnej Hotelu SPA Rusałka, Okuninka VIII-10, 22-200 Włodawa. Planowany porządek obrad Walnego Zebrania (...)

Konsultacje społeczne Procedury ustalania i zmiany lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców

Szanowni Państwo, Zarząd  Lokalnej  Grupy Działania Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” zwraca się z prośbą o przeanalizowanie i wniesienie uwag do Procedury ustalania i zmiany lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 Na Państwa uwagi czekamy do 02 lutego 2024 r. (piątek), które należy zgłaszać (...)

Konsultacje społeczne Procedury ustalania i zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji

Szanowni Państwo, Zarząd  Lokalnej  Grupy Działania Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” zwraca się z prośbą o przeanalizowanie i wniesienie uwag do Procedury ustalania i zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji  w ramach  Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 Na Państwa uwagi czekamy do 02 lutego 2024 r. (piątek), które należy (...)

Konsultacje społeczne lokalnych kryteriów wyboru w ramach PS WPR na lata 2023-2027

Szanowni Państwo, Zarząd  Lokalnej  Grupy Działania Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” zwraca się z prośbą o przeanalizowanie i wniesienie uwag do  lokalnych kryteriów wyboru w ramach opracowywanej strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 Na Państwa uwagi czekamy do 22 stycznia 2024 r. (...)

Informacja o wyniku procedury naboru na stanowisko pracy – Specjalista ds. administracyjnych i promocji

W wyniku przeprowadzonej procedury rekrutacyjnej na stanowisko Specjalista ds. administracyjnych i promocji w Stowarzyszeniu „Poleska Dolina Bugu” w imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” informujemy, że wybrana została kandydatura pani Agnieszki Leśniak zamieszkałej w Korolówce ze względu na uzyskanie najwyższej liczby punktów w ocenie kandydatów dokonanej przez Zarząd Stowarzyszenia w dniu (...)