Zapytanie o cenę – budowa 4 altan rekreacyjnych z infrastrukturą

Stowarzyszenie "Poleska Dolina Bugu" zaprasza do złożenia ofert cenowych dotyczących budowy altan rekreacyjnych wraz z małą architekturą. Przedmiotem zamówienia jest budowa altan rekreacyjnych wraz z małą architekturą w miejscowościach: Włodawa (22-200), Skorodnica (22-244), Zahajki (22-205), Ujazdów (22-235). Obiekty wolnostojące, parterowe, niepodpiwniczone o konstrukcji tradycyjnej drewnianej, przykryte dachem dwuspadowym/ wielospadowym, drewnianym (...)

Wyniki postępowania ofertowego – budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie pow. włodawskiego i chełmskiego

Dziękujemy wszystkim oferentom za złożenie ofert cenowych na budowę punktów aktywnego wypoczynku i rekreacji! W dniu dzisiejszym dokonano otwarcia i oceny ofert. W ramach części I (altany) oraz części III (boisko) zakończono postępowanie bez wyboru żadnej z ofert z uwagi na przekroczenie budżetu zadania w ramach projektu realizowanego na podstawie (...)

Zapytanie ofertowe – wykonanie gadżetów reklamowych

W związku z realizacją projektu pn.  „Klimat się zmienia – zmieniamy sposób myślenia! – Ekoedukacja w Poleskiej Dolinie Bugu”! współfinansowanego ze środków EFRROW w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Stowarzyszenie „Poleska Dolina (...)

Zapytanie ofertowe – budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie pow. włodawskiego i chełmskiego

W związku z realizacją projektu pn. „Sieć punktów aktywnego wypoczynku i rekreacji” współfinansowanego ze środków EFRROW w ramach Poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Stowarzyszenie "Poleska Dolina Bugu" zaprasza do składania ofert cenowych na budowę (...)

Aneks do umowy – rozwijanie działalności gospodarczej

Informujemy o możliwości podpisania aneksu do umowy o przyznaniu pomocy na rozwój działalności gospodarczej.  Aneks do umowy o przyznaniu pomocy wprowadza zmiany, które weszły w życie na mocy rozporządzenia MRiRW z dnia 02.09.2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie (...)