Wyniki postępowania ofertowego – altana rekreacyjna

Dziękujemy wszystkim oferentom za złożenie ofert cenowych na budowę altany rekreacyjnej do 35m2 w Okunince W dniu dniu 22/08/2023 r. dokonano otwarcia i oceny ofert. Zakończono postępowanie bez wyboru żadnej z ofert z uwagi na przekroczenie budżetu zadania w ramach projektu realizowanego na podstawie umowy nr 00025-6936-UM0320027/22 komunikat o wyniku (...)

Zapytanie o cenę na dostawę i montaż kręgielni plenerowych

Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” zaprasza do złożenia ofert cenowych na dostawę kręgielni plenerowych Termin realizacji inwestycji: 27.10.2023 r. Termin składania ofert: 22.08.2023 r. godz. 15:00 Szczegóły w dokumentach opublikowanych poniżej: Zapytanie ofertowe_kręgielnie plenerowe Zał 1. formularz oferty Zał 2. oświadczenie o posiadaniu doświadczenia Zał 3. oświadczenie o przeciwdziałaniu

Zapytanie o cenę na budowę altany rekreacyjnej do 35m2 w Okunince

Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” zaprasza do złożenia ofert cenowych na budowę altany rekreacyjnej do 35m2 w Okunince, 22-200 Włodawa, działka nr 403. Termin realizacji inwestycji: 31.10.2023 r. Termin składania ofert: 22.08.2023 r. godz. 15:00 Szczegóły w dokumentach opublikowanych poniżej: Zapytanie o cenę_z dnia 09.08.2023 r. 1. dokumentacja projektowa 2. formularz (...)

Konkurs „Nasz Sołtys”

  Szanowni Państwo, informujemy, że rozpoczął się nabór do konkursu na najbardziej aktywnego lidera lokalnej społeczności „Nasz Sołtys” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Cel konkursu Celem konkursu jest zachęcenie do aktywnego zaangażowania w inicjatywy na rzecz rozwoju sołectw oraz promowanie działalności sołtysów. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach: dla (...)