2 176 480 zł dodatkowych środków dla LSR LGD Poleska Dolina Bugu

Z przyjemnością informujemy, że zwiększenie budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Poleska Dolina Bugu o kwotę 544 120 euro stało się dziś faktem! Po umownym kursie 4 PLN/EUR kwota ta wynosi 2 176 480 zł. Środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania 19 (...)

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” – 22.09.2021 r. (środa), godz. 12:00

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „POLESKA DOLINA BUGU” W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 22 września 2021 r. (środa) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej na I piętrze Hotelu SANVIT Lake Resort & Spa w Okunince X/10, 22-200 Włodawa. Planowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków: Powitanie członków. Wybór przewodniczącego (...)

Jesteśmy za lokalnymi inicjatywami na lubelskiej wsi!

Tylko do 30 września br. trwają konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”, który został opracowany przez Zarząd Województwa Lubelskiego. Dokument ten rozstrzyga na co i w jaki sposób (według jakich procedur) będą wydawane środki europejskie przeznaczone dla Lubelszczyzny. Od ponad roku Lubelska Sieć Lokalnych Grup Działania (...)

Wyniki postępowania ofertowego na budowę altan

Dziękujemy wszystkim oferentom za przygotowanie i złożenie ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 03.08.2021r. dotyczące budowy altan rekreacyjnych na terenie powiatu włodawskiego. Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie wpłynęły trzy oferty, spośród których dwie podlegały odrzuceniu - wpływ po terminie oraz termin realizacji dłuższy niż wynikający z zapytania (...)

Zapytanie o cenę dotyczące budowy altan rekreacyjnych

Stowarzyszenie "Poleska Dolina Bugu" zaprasza do złożenia ofert cenowych na budowę altan rekreacyjnych w miejscowościach Włodawa (22-200), Ujazdów (22-235), Skorodnica (22-244), Zahajki (22-205). Termin realizacji inwestycji: 15.11.2021 r. Termin składania ofert: 09.08.2021 r. godz. 12:00 Szczegóły w dokumentach opublikowanych poniżej: Zapytanie o cenę_altany_03.08.2021 1. dokumentacja projektowa cz. 1 2. formularz (...)

Podejmowanie działalności gospodarczej – nabór wniosków we wrześniu 2021

Informujemy, że najbliższy nabór wniosków o przyznanie pomocy na podjęcie działalności gospodarczej odbędzie się we wrześniu 2021r. Szacunkowa alokacja środków: 91 tys. euro, tj. 364 tys. PLN (4 dotacje po 80 tys. PLN) Warunki przyznania dofinansowania i wysokość dotacji pozostają bez zmian. Szczegóły pod poniższym linkiem: http://www.dolina-bugu.pl/dla-wnioskodawcow/premia-na-utworzenie-firmy/#slide-1 Osobom planującym składać (...)

Wyniki postępowania ofertowego na budowę placów zabaw

Dziękujemy wszystkim oferentom za przygotowanie i złożenie ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 22.07.2021r. dotyczące budowy placów zabaw. Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie wpłynęła jedna oferta - oceniona jako prawidłowa: Argon Klaudiusz Półtorak, ul. Grunwaldzka 121/86, 37-700 Przemyśl – zaoferowana cena brutto: 313 085,43 zł. Komunikat_wybór wykonawcy_30.07.2021