Zapytanie o cenę na budowę altany rekreacyjnej do 35m2 w Okunince

Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” zaprasza do złożenia ofert cenowych na budowę altany rekreacyjnej do 35m2 w Okunince, 22-200 Włodawa, działka nr 403.

Termin realizacji inwestycji: 31.10.2023 r.

Termin składania ofert: 22.08.2023 r. godz. 15:00

Szczegóły w dokumentach opublikowanych poniżej:

Zapytanie o cenę_z dnia 09.08.2023 r.

1. dokumentacja projektowa

2. formularz ofertowy

3.oświadczenie o posiadaniu doświadczenia

4. oświadczenie o przeciwdziałaniu

5.wzór umowy