Akty prawne

Przepisy powszechnie obowiązujące dotyczące wdrażania LSR:

WYTYCZNE WYDANE PRZEZ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W RAMACH PS WPR 2023-2027 DLA INTERWENCJI I.13.1 LEADER:

Wytyczne podstawowe w zakresie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

Wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR

Wytyczne szczegółowe w zakresie przygotowania i realizacji projektów grantowych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na
lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR

Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności _2023 r.

Ustawa o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027


PROW 2014-2020_wersja_pełna z 12.12.2014

Ustawa o EFRROW_tj. Dz.U.2021 poz.182

Ustawa o RLKS_tj. Dz.U.2019 poz.1167

Ustawa o finansowaniu wspólnej polityki rolnej_tj.Dz.U.2018 poz.719

Ustawa o polityce spójności_tj. Dz.U.2020 poz.818

Rozporządzenie 1305_2013 ws. EFRROW

Rozporządzenie 1303_2013_przepisy wspólne

Rozporządzenie 19.2_Wdrażanie LSR_tj. Dz.U.2019 poz.664

Rozporządzenie zmieniające 19.2_Wdrażanie LSR _Dz.U.2019 poz.2023

Rozporządzenie zmieniające 19.2_Wdrażanie LSR _Dz.U.2020 poz.1555