Wyniki postępowania ofertowego – altana rekreacyjna

Dziękujemy wszystkim oferentom za złożenie ofert cenowych na budowę altany rekreacyjnej do 35m2 w Okunince

W dniu dniu 22/08/2023 r. dokonano otwarcia i oceny ofert.

Zakończono postępowanie bez wyboru żadnej z ofert z uwagi na przekroczenie budżetu zadania w ramach projektu realizowanego na podstawie umowy nr

00025-6936-UM0320027/22

komunikat o wyniku postępowania