Umowa na realizację murali podpisana !

Umowa na wykonanie murali podpisana ! (21.09.2023 r.) W dniu 21.09.2023 r. w Lublinie przedstawiciele LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” podpisali z przedstawicielami Zarządu Województwa Lubelskiego umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji własnej pn. „Poleska Dolina Bugu w muralach zaklęta”. Beneficjentem pomocy w kwocie 109 862 zł jest Stowarzyszenie "Poleska (...)

Wyniki postępowania ofertowego – altana rekreacyjna

Dziękujemy wszystkim oferentom za przygotowanie i złożenie ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23.08.2023r. dotyczące budowy altany rekreacyjnej do 35 m2 w Okunince. Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie wpłynęło siedem ofert, spośród których jedna podlegała odrzuceniu. Do realizacji zostaje wybrana firma: Zakład Remontowo-Budowlany Kotek Bogusław, Pokrówka, ul. (...)

Zapytanie o cenę na budowę altany rekreacyjnej do 35m2 w Okunince

23.08.2023 r. Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” zaprasza do złożenia ofert cenowych na budowę altany rekreacyjnej do 35m2 w Okunince, 22-200 Włodawa, działka nr 403. Termin realizacji inwestycji: 31.10.2023 r. Termin składania ofert: 30.08.2023 r. godz. 15:00 Szczegóły w dokumentach opublikowanych poniżej: Zapytanie o cenę 1. dokumentacja projektowa Uwaga: Zmiana parametrów! (...)

Wyniki postępowania ofertowego – kręgielnie plenerowe

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 09.08.2023 r.  dotyczącego dostawy i montażu kręgielni plenerowych wpłynęła jedna prawidłowa oferta, która zostaje wybrana do realizacji: Parkowe Atrakcje Bogdan Kulczycki, ul. Starowiejska 39A, 44-300 Wodzisław Śląski, NIP: 642 04 00 494 Komunikat_o wyborze wykonawcy Oferta zostaje wybrana do realizacji zamówienia (...)

Wyniki postępowania ofertowego – altana rekreacyjna

Dziękujemy wszystkim oferentom za złożenie ofert cenowych na budowę altany rekreacyjnej do 35m2 w Okunince W dniu dniu 22/08/2023 r. dokonano otwarcia i oceny ofert. Zakończono postępowanie bez wyboru żadnej z ofert z uwagi na przekroczenie budżetu zadania w ramach projektu realizowanego na podstawie umowy nr 00025-6936-UM0320027/22 komunikat o wyniku (...)

Zapytanie o cenę na dostawę i montaż kręgielni plenerowych

Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” zaprasza do złożenia ofert cenowych na dostawę kręgielni plenerowych Termin realizacji inwestycji: 27.10.2023 r. Termin składania ofert: 22.08.2023 r. godz. 15:00 Szczegóły w dokumentach opublikowanych poniżej: Zapytanie ofertowe_kręgielnie plenerowe Zał 1. formularz oferty Zał 2. oświadczenie o posiadaniu doświadczenia Zał 3. oświadczenie o przeciwdziałaniu

Zapytanie o cenę na budowę altany rekreacyjnej do 35m2 w Okunince

Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” zaprasza do złożenia ofert cenowych na budowę altany rekreacyjnej do 35m2 w Okunince, 22-200 Włodawa, działka nr 403. Termin realizacji inwestycji: 31.10.2023 r. Termin składania ofert: 22.08.2023 r. godz. 15:00 Szczegóły w dokumentach opublikowanych poniżej: Zapytanie o cenę_z dnia 09.08.2023 r. 1. dokumentacja projektowa 2. formularz (...)