Jesteśmy za lokalnymi inicjatywami na lubelskiej wsi!

Tylko do 30 września br. trwają konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”, który został opracowany przez Zarząd Województwa Lubelskiego. Dokument ten rozstrzyga na co i w jaki sposób (według jakich procedur) będą wydawane środki europejskie przeznaczone dla Lubelszczyzny. Od ponad roku Lubelska Sieć Lokalnych Grup Działania (...)

Wyniki postępowania ofertowego na budowę altan

Dziękujemy wszystkim oferentom za przygotowanie i złożenie ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 03.08.2021r. dotyczące budowy altan rekreacyjnych na terenie powiatu włodawskiego. Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie wpłynęły trzy oferty, spośród których dwie podlegały odrzuceniu - wpływ po terminie oraz termin realizacji dłuższy niż wynikający z zapytania (...)

Zapytanie o cenę dotyczące budowy altan rekreacyjnych

Stowarzyszenie "Poleska Dolina Bugu" zaprasza do złożenia ofert cenowych na budowę altan rekreacyjnych w miejscowościach Włodawa (22-200), Ujazdów (22-235), Skorodnica (22-244), Zahajki (22-205). Termin realizacji inwestycji: 15.11.2021 r. Termin składania ofert: 09.08.2021 r. godz. 12:00 Szczegóły w dokumentach opublikowanych poniżej: Zapytanie o cenę_altany_03.08.2021 1. dokumentacja projektowa cz. 1 2. formularz (...)

Podejmowanie działalności gospodarczej – nabór wniosków we wrześniu 2021

Informujemy, że najbliższy nabór wniosków o przyznanie pomocy na podjęcie działalności gospodarczej odbędzie się we wrześniu 2021r. Szacunkowa alokacja środków: 91 tys. euro, tj. 364 tys. PLN (4 dotacje po 80 tys. PLN) Warunki przyznania dofinansowania i wysokość dotacji pozostają bez zmian. Szczegóły pod poniższym linkiem: http://www.dolina-bugu.pl/dla-wnioskodawcow/premia-na-utworzenie-firmy/#slide-1 Osobom planującym składać (...)

Wyniki postępowania ofertowego na budowę placów zabaw

Dziękujemy wszystkim oferentom za przygotowanie i złożenie ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 22.07.2021r. dotyczące budowy placów zabaw. Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie wpłynęła jedna oferta - oceniona jako prawidłowa: Argon Klaudiusz Półtorak, ul. Grunwaldzka 121/86, 37-700 Przemyśl – zaoferowana cena brutto: 313 085,43 zł. Komunikat_wybór wykonawcy_30.07.2021

Wyniki postępowania ofertowego na budowę boiska

Dziękujemy wszystkim oferentom za przygotowanie i złożenie ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12.07.2021r. dotyczące budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z małą architekturą. Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie wpłynęły trzy oferty, spośród których najkorzystniejszą złożyła firma: Sport Grupa Sp. z o.o., ul. Dźwigowa 24, 05-300 Mińsk Mazowiecki - (...)

Wyniki postępowania ofertowego na budowę altan rekreacyjnych

Dziękujemy wszystkim oferentom za przygotowanie i złożenie ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12.07.2021r. dotyczące budowy altan rekreacyjnych na terenie powiatu włodawskiego. Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie wpłynęły dwie oferty, spośród których najkorzystniejszą złożyła firma: Usługi Stolarskie Marcin Szczęśniak z siedzibą w Spytkowicach - zaoferowana cena brutto: (...)