Zapytanie o cenę na budowę altany rekreacyjnej do 35m2 w Okunince

23.08.2023 r.

Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” zaprasza do złożenia ofert cenowych na budowę altany rekreacyjnej do 35m2 w Okunince, 22-200 Włodawa, działka nr 403.

Termin realizacji inwestycji: 31.10.2023 r.

Termin składania ofert: 30.08.2023 r. godz. 15:00

Szczegóły w dokumentach opublikowanych poniżej:

Zapytanie o cenę

1. dokumentacja projektowa

Uwaga: Zmiana parametrów!

Zamawiający zrezygnował z wykonania posadzki opisanej w przedmiarze robót (poz.2 Posadzka). Nie należy kalkulować kosztu posadzki do wyceny altany. Zmiany zaznaczono kolorem czerwonym w przedmiarze robót.

2. formularz ofertowy

Uwaga: zmiana warunków

Oferent nie ma obowiązku dostarczenia dokumentów na potwierdzenie wiedzy i doświadczenia.

3. oświadczenie o przeciwdziałaniu

4.wzór umowy