Wyniki postępowania ofertowego – altana rekreacyjna

Dziękujemy wszystkim oferentom za przygotowanie i złożenie ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23.08.2023r. dotyczące budowy altany rekreacyjnej do 35 m2 w Okunince.

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie wpłynęło siedem ofert, spośród których jedna podlegała odrzuceniu.

Do realizacji zostaje wybrana firma:

Zakład Remontowo-Budowlany Kotek Bogusław, Pokrówka, ul. Wiosenna 76, 22-100 Chełm, NIP: 563-000-74-72

Zaoferowana cena brutto: 34 042,66 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące czterdzieści dwa zł 66/100)

Oferta zostaje wybrana do realizacji zamówienia z uwagi na najwyższą liczbę punktów.

Komunikat o wyborze wykonawcy