Konsultacje społeczne lokalnych kryteriów wyboru w ramach PS WPR na lata 2023-2027

Szanowni Państwo,

Zarząd  Lokalnej  Grupy Działania Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” zwraca się z prośbą o przeanalizowanie i wniesienie uwag do  lokalnych kryteriów wyboru w ramach opracowywanej strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Na Państwa uwagi czekamy do 22 stycznia 2024 r. (poniedziałek), które należy zgłaszać na załączonym poniżej formularzu.

Wypełniony formularz prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: poleskadolinabugu@poczta.fm wpisując w tytule maila: „Konsultacje społeczne – lokalne kryteria wyboru lub przesłać listownie na adres Okuninka, ul. Leśniczówka 1 22 – 200 Włodawa, lub dostarczyć osobiście do siedziby Biura Stowarzyszenia.

Projekt propozycji lokalnych kryteriów wyboru – pobierz

Formularz uwag do  lokalnych kryteriów wyboru – pobierz