Zmiana adresu poczty e-mail

Informujemy, że zmianie uległ oficjalny adres poczty elektronicznej Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”.

Nowy adres za pośrednictwem, którego można się kontaktować ze Stowarzyszeniem „Poleska Dolina Bugu” to: biuro@dolina-bugu.pl

Jednocześnie informujemy, że poprzedni adres pozostaje tymczasowo aktywny. Po wysłaniu wiadomości nadawca otrzyma informację o zmianie adresu.

Prosimy o zmianę naszego adresu e-mail w państwa elektronicznych skrzynkach kontaktowych.