Informacja o wyniku procedury naboru na stanowisko pracy – Specjalista ds. administracyjnych i promocji

W wyniku przeprowadzonej procedury rekrutacyjnej na stanowisko Specjalista ds. administracyjnych i promocji w Stowarzyszeniu „Poleska Dolina Bugu” w imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” informujemy, że wybrana została kandydatura pani Agnieszki Leśniak zamieszkałej w Korolówce ze względu na uzyskanie najwyższej liczby punktów w ocenie kandydatów dokonanej przez Zarząd Stowarzyszenia w dniu 21.12.2023 r.