ZASADA KONKURENCYJNOŚCI

Od 18.04.2020 r. beneficjenci PROW 2014-2020 zostali zwolnienie z obowiązku konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań. Stało się to na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) zmieniająca m.in. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z … Czytaj dalej ZASADA KONKURENCYJNOŚCI