ZMIANA UMOWY

Beneficjent dofinansowania ze środków poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 może ubiegać się o zmianę umowy o przyznaniu pomocy.  Umowa zmieniana jest najczęściej w zakresie wydłużenia terminu na złożenie wniosku o płatność lub zmiany zestawienia rzeczowo – finansowego (obniżenie kwot w wyniku dokonania wyboru wykonawcy zadania). Warunki zmiany umowy o przyznaniu pomocy zawarte są w par.12 umowy … Czytaj dalej ZMIANA UMOWY