Dotacje na doposażenie zespołów

Termin naboru: brak planowanych naborów (terminy zakończonych naborów: 17 października – 15 listopada 2016 r.) Budżet LSR przeznaczony na dotacje: 200 000,00 zł Jaka wysokość dotacji: na dofinansowanie 1 projektu wnioskodawca może ubiegać się o kwotę maks. 200 tys. zł dotacja ma formę refundacji (czyli po zrealizowaniu całości inwestycji beneficjent zwraca się z wnioskiem o … Czytaj dalej Dotacje na doposażenie zespołów