Akty prawne

Przepisy powszechnie obowiązujące dotyczące wdrażania LSR: PROW 2014-2020_wersja_pełna z 12.12.2014 Ustawa o EFRROW_tj. Dz.U.2021 poz.182 Ustawa o RLKS_tj. Dz.U.2019 poz.1167 Ustawa o finansowaniu wspólnej polityki rolnej_tj.Dz.U.2018 poz.719 Ustawa o polityce spójności_tj. Dz.U.2020 poz.818 Rozporządzenie 1305_2013 ws. EFRROW Rozporządzenie 1303_2013_przepisy wspólne Rozporządzenie 19.2_Wdrażanie LSR_tj. Dz.U.2019 poz.664 Rozporządzenie zmieniające 19.2_Wdrażanie LSR _Dz.U.2019 poz.2023 Rozporządzenie zmieniające 19.2_Wdrażanie LSR … Czytaj dalej Akty prawne