Akty prawne

Przepisy powszechnie obowiązujące dotyczące wdrażania LSR: WYTYCZNE WYDANE PRZEZ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W RAMACH PS WPR 2023-2027 DLA INTERWENCJI I.13.1 LEADER: Wytyczne podstawowe w zakresie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 Wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej … Czytaj dalej Akty prawne