Konsultacje LSR 2014-2020

13.02.2023 r. Konsultacje projektu zmian do LSR Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” – przeniesienie wolnych środków w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 Zapraszamy do zgłaszania uwag / propozycji do projektu zmian do LSR w związku z możliwością przeniesienia wolnych środków w kwocie 2 465,62 euro na inne, możliwe na obecnym etapie wdrażania LSR działanie. Projekt zmian … Czytaj dalej Konsultacje LSR 2014-2020