2 176 480 zł dodatkowych środków dla LSR LGD Poleska Dolina Bugu

Z przyjemnością informujemy, że zwiększenie budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Poleska Dolina Bugu o kwotę 544 120 euro stało się dziś faktem! Po umownym kursie 4 PLN/EUR kwota ta wynosi 2 176 480 zł. Środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania 19 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wdrażanie Programu zostało wydłużone do 2024 r., więc niebawem LGD Poleska Dolina Bugu ogłosi kolejne nabory wniosków:

  • Dla operacji z zakresu podejmowania działalności gospodarczej – limit naboru: 720 000 zł
  • Dla operacji z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej: limit naboru 964 000 zł.

Szczegółowe informacje o planowanych naborach będą na bieżąco podawane do wiadomości na naszej stronie internetowej oraz na naszym profilu na FB.