Dodatkowe środki dla LGD Poleska Dolina Bugu oficjalnie potwierdzone!

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie o możliwości podwyższenia budżetu LSR LGD Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” o 620 tys. zł!!! Są to dodatkowe środki, o które ubiegaliśmy się od początku wdrażania strategii, czyli od niespełna 3 lat. Ciężko pracowaliśmy przez ten czas (przeprowadziliśmy 15 szkoleń dla mieszkańców, zorganizowaliśmy 12 naborów wniosków podczas których oceniliśmy łącznie 127 wniosków) licząc na ponad 1,1 mln dodatkowych środków. Jest 620 tys. i nie zamierzamy narzekać.
Kwota ta w całości przeznaczona jest dla beneficjentów na projekty z zakresu rozwoju przedsiębiorczości. O dokładnym ich przeznaczeniu przesądzi diagnoza obszaru LSR, analiza dotychczasowych naborów wniosków oraz mieszkańcy obszaru, którzy zechcą włączyć się w proces konsultacji LSR, który rozpocznie się niebawem. O szczegółach będziemy informowali na bieżąco.
Ale szampana można już otwierać ! ;)