Doradztwo przed naborem wniosków o przyznanie pomocy na podjęcie działalności gospodarczej

Przypominamy, że do 14.09.2020r. pracownicy Biura LGD świadczą nieodpłatne doradztwo z zakresu przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej. Z doradztwa można skorzystać drogą telefoniczną – tel. 732-821-113, drogą e-mailową: poleskadolinabugu@poczta.fm, oraz bezpośrednio w Biurze LGD w Okunince XIII-1, 22-200 Włodawa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 (obowiązkowe zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk przed wejściem do Biura). W celu skorzystania z doradztwa prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny i umówienie terminu doradztwa.

Wnioski o przyznanie pomocy na podjęcie działalności gospodarczej przyjmujemy od 15 do 30 września 2020r. W przypadku tej samej liczby punktów przyznanych w ocenie dla kilku wniosków, o miejscu na liście decyduje data i godzina wpływu wniosku w naborze. Więc nie warto zwlekać ze złożeniem wniosku do ostatniego dnia naboru!

Premia na utworzenie firmy

Skrypt dla osób przygotowujących wniosek do naboru 1/2020 – podejmowanie działalności gospodarczej