Fotorelacja ze spotkanie Zespołu roboczego ds. LSR z dn. 15.03.2023 r.

W dniu 15.03.2023 r.  w sali szkoleniowej w Urzędzie Miejskim we Włodawie miało miejsce posiedzenie Zespołu roboczego ds. LSR. Spotkanie było pełne dyskusji, przemyśleń i wniosków, które posłużą w wyznaczaniu kierunków działań, celów, przedsięwzięć w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”. Bardzo dziękujemy Członkom Zespołu za zaangażowanie i czas poświęcony w opracowanie nowej LSR, która będzie odpowiedzią na realne potrzeby mieszkańców, wparcie ich inicjatyw i aktywizację.

 

Kolejne spotkanie odbędzie się w formie warsztatów strategicznych, na które już dziś zapraszamy wszystkich mieszkańców LGD. Będziemy pracować nad celami i przedsięwzięciami  Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Spotkanie zostanie przeprowadzone także w formule on-line. Termin został wyznaczony na 23.03.2023 r., godz. 13:30 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim we Włodawie. Szczegóły już wkrótce!

 

Mieszkańcom przypominamy, że w Biurze LGD działa cały czas punkt konsultacyjny, w którym można zgłaszać swoje propozycje celów i przedsięwzięć poprzez wiadomość e-mail: poleskadolinabugu@pocza.fm, telefonicznie: 732 821 113, a także osobiście w Biurze LGD w Okunince przy ul. Leśniczówka 1 (budynek Schroniska młodzieżowego „Krokodyl”). Zapraszamy!